House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517)
Block Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ADDANKI (5454) 51312 9294 18.11% 8971 279 42 17.48% 0.54% 0.08%
ARDHAVEEDU (5455) 12697 2138 16.84% 2035 82 9 16.03% 0.65% 0.07%
BALLIKURAVA (5456) 24080 5257 21.83% 5137 106 14 21.33% 0.44% 0.06%
BESTAVARIPETA (5457) 17259 2646 15.33% 2499 118 27 14.48% 0.68% 0.16%
CHANDRA SEKHARA PURAM (5458) 10836 1842 17% 1764 63 4 16.28% 0.58% 0.04%
CHIMAKURTHI (5459) 17173 5941 34.6% 5557 68 310 32.36% 0.4% 1.81%
CHINAGANJAM (5460) 30197 2988 9.9% 2947 40 1 9.76% 0.13% 0%
CHIRALA (5461) 110316 8400 7.61% 6198 1248 954 5.62% 1.13% 0.86%
CUMBUM (5462) 14059 1318 9.37% 1149 160 9 8.17% 1.14% 0.06%
DARSI (5463) 25842 4104 15.88% 3976 116 11 15.39% 0.45% 0.04%
DONAKONDA (5464) 10981 2362 21.51% 2075 150 134 18.9% 1.37% 1.22%
DORNALA (5465) 14628 2795 19.11% 2653 140 2 18.14% 0.96% 0.01%
GIDDALURU (5466) 15904 2650 16.66% 2098 84 463 13.19% 0.53% 2.91%
GUDLURU (5467) 17911 5001 27.92% 4920 56 25 27.47% 0.31% 0.14%
HANUMANTHUNI PADU (5468) 11178 3144 28.13% 2996 32 107 26.8% 0.29% 0.96%
INKOLLU (5469) 19655 3347 17.03% 3276 71 0 16.67% 0.36% 0%
JANAKAVARAM PONGULURU (5470) 19688 4556 23.14% 4487 44 25 22.79% 0.22% 0.13%
KANDUKUR (5471) 12190 3312 27.17% 3272 32 8 26.84% 0.26% 0.07%
KANIGIRI (5472) 11987 2701 22.53% 2680 12 9 22.36% 0.1% 0.08%
KARAMCHEDU (5473) 19133 4435 23.18% 4332 66 33 22.64% 0.34% 0.17%
KOMAROLU (5474) 12712 1864 14.66% 1812 48 4 14.25% 0.38% 0.03%
KONAKANAMITTLA (5475) 12219 2851 23.33% 2809 30 11 22.99% 0.25% 0.09%
KONDAPI (5476) 10718 3173 29.6% 3095 58 20 28.88% 0.54% 0.19%
KORISAPADU (5477) 29980 7192 23.99% 6939 225 28 23.15% 0.75% 0.09%
KOTHA PATNAM (5478) 39408 6021 15.28% 5871 120 30 14.9% 0.3% 0.08%
KURICHEDU (5479) 9280 1556 16.77% 1451 100 5 15.64% 1.08% 0.05%
LINGASAMUDRAM (5480) 13474 3269 24.26% 3185 77 6 23.64% 0.57% 0.04%
MADDIPADU (5481) 15586 5174 33.2% 4981 156 36 31.96% 1% 0.23%
MARKAPUR (5482) 13781 2810 20.39% 2673 131 6 19.4% 0.95% 0.04%
MARRIPUDI (5483) 12468 2079 16.67% 2064 13 2 16.55% 0.1% 0.02%
MARTUR (5484) 24143 6273 25.98% 6092 156 21 25.23% 0.65% 0.09%
MUNDLAMURU (5485) 12775 2640 20.67% 2630 5 5 20.59% 0.04% 0.04%
NAGULUPPALA PADU (5486) 23047 7330 31.8% 7055 268 7 30.61% 1.16% 0.03%
ONGOLE (5487) 20003 4749 23.74% 4645 88 6 23.22% 0.44% 0.03%
PAMUR (5488) 18492 3136 16.96% 3047 62 22 16.48% 0.34% 0.12%
PARCHUR (5489) 36698 7661 20.88% 7572 84 5 20.63% 0.23% 0.01%
PEDA ARAVEEDU (5490) 16658 4496 26.99% 4331 154 11 26% 0.92% 0.07%
PEDACHERLO PALLE (5491) 12801 3100 24.22% 3017 75 7 23.57% 0.59% 0.05%
PODILI (5492) 14235 3518 24.71% 3310 204 2 23.25% 1.43% 0.01%
PONNALURU (5493) 21060 5031 23.89% 4954 54 23 23.52% 0.26% 0.11%
PULLALACHERUVU (5494) 18061 4133 22.88% 4076 46 11 22.57% 0.25% 0.06%
RACHERLA (5495) 12657 1829 14.45% 1781 43 5 14.07% 0.34% 0.04%
SANTHAMAGULURU (5496) 35917 7031 19.58% 6809 160 29 18.96% 0.45% 0.08%
SANTHANUTHALA PADU (5497) 21883 5299 24.22% 5033 251 15 23% 1.15% 0.07%
SINGARAYAKONDA (5498) 18137 3637 20.05% 3528 102 4 19.45% 0.56% 0.02%
TALLUR (5501) 20533 4985 24.28% 4877 74 5 23.75% 0.36% 0.02%
TANGUTUR (5499) 35161 11896 33.83% 11035 729 116 31.38% 2.07% 0.33%
TARLUPADU (5500) 7733 1642 21.23% 1585 49 5 20.5% 0.63% 0.06%
TRIPURANTHAKAM (5502) 27546 5856 21.26% 5604 159 92 20.34% 0.58% 0.33%
ULAVAPADU (5503) 15666 3217 20.53% 3074 114 27 19.62% 0.73% 0.17%
VELIGANDLA (5504) 12353 3152 25.52% 3119 27 2 25.25% 0.22% 0.02%
VETAPALEM (5505) 45879 4218 9.19% 3766 337 7 8.21% 0.73% 0.02%
VOLETIVARI PALEM (5506) 14939 4863 32.55% 4796 56 11 32.1% 0.37% 0.07%
YERRAGONDAPALEM (5508) 20992 5179 24.67% 4922 128 24 23.45% 0.61% 0.11%
Yeddanapudi (5507) 14794 3836 25.93% 3796 35 5 25.66% 0.24% 0.03%
ZARUGUMILLI (5509) 14299 4638 32.44% 4565 29 36 31.93% 0.2% 0.25%