House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : CHIMAKURTHI (5459)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BANDLAMUDI (234625) 535 214 40% 210 0 2 39.25% 0% 0.37%
BUDAWADA (234613) 799 248 31.04% 234 11 3 29.29% 1.38% 0.38%
BUSARAPALLI (234619) 218 78 35.78% 78 0 0 35.78% 0% 0%
CHANDRAPADU (234626) 757 257 33.95% 254 2 0 33.55% 0.26% 0%
CHINARAVIPADU (234617) 392 139 35.46% 139 0 0 35.46% 0% 0%
DEVARAPALEM (234612) 835 170 20.36% 167 3 0 20% 0.36% 0%
E.V.PALEM (234622) 1631 603 36.97% 581 7 15 35.62% 0.43% 0.92%
GADIPARTHIVARIPALEM (234629) 889 237 26.66% 237 0 0 26.66% 0% 0%
GONUGUNTA (234621) 1631 603 36.97% 581 7 15 35.62% 0.43% 0.92%
ILAPAVULURU (234628) 685 132 19.27% 132 0 0 19.27% 0% 0%
K.V.PALEM (234623) 1631 603 36.97% 581 7 15 35.62% 0.43% 0.92%
MANCHIKALAPADU (234631) 535 273 51.03% 147 4 122 27.48% 0.75% 22.8%
MUVVAVARIPALEM (245699) 1631 603 36.97% 581 7 15 35.62% 0.43% 0.92%
NEKUNAMBADU (234627) 194 61 31.44% 59 1 1 30.41% 0.52% 0.52%
NIPPATLAPADU (234614) 601 110 18.3% 108 2 0 17.97% 0.33% 0%
P.NAYUDUPALEM (234624) 843 445 52.79% 407 3 35 48.28% 0.36% 4.15%
PALLAMALLI (234630) 789 233 29.53% 228 2 1 28.9% 0.25% 0.13%
PIDATHALAPUDI (234620) 210 84 40% 84 0 0 40% 0% 0%
PULIKONDA (234616) 531 193 36.35% 193 0 0 36.35% 0% 0%
R.C.PURAM (234618) 503 91 18.09% 87 0 4 17.3% 0% 0.8%
R.L.PURAM (234615) 818 329 40.22% 316 12 0 38.63% 1.47% 0%
TORRAGUDIPADU (234633) 330 155 46.97% 73 0 82 22.12% 0% 24.85%
YARRAGUDIPADU (234632) 185 80 43.24% 80 0 0 43.24% 0% 0%