House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : NAGULUPPALA PADU (5486)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AMMANABROLU (234778) 1880 458 24.36% 437 21 0 23.24% 1.12% 0%
CH.UPPALAPADU (234777) 659 226 34.29% 226 0 0 34.29% 0% 0%
CHADALAWADA (234776) 696 170 24.43% 155 13 2 22.27% 1.87% 0.29%
CHEKURAPADU (234774) 437 253 57.89% 250 3 0 57.21% 0.69% 0%
CHOUTAPALEM (234788) 886 331 37.36% 301 30 0 33.97% 3.39% 0%
EDUMUDI (234791) 827 272 32.89% 270 2 0 32.65% 0.24% 0%
H.NIDAMANURU (234781) 1497 643 42.95% 595 47 1 39.75% 3.14% 0.07%
K.TAKKELLAPADU (234783) 481 249 51.77% 241 7 1 50.1% 1.46% 0.21%
KANAPARTHI (234779) 1692 208 12.29% 201 7 0 11.88% 0.41% 0%
KANDLAGUNTA (234794) 966 461 47.72% 443 17 1 45.86% 1.76% 0.1%
KOTHAKOTA (234782) 481 249 51.77% 241 7 1 50.1% 1.46% 0.21%
M.MUPPALLA (234793) 696 233 33.48% 233 0 0 33.48% 0% 0%
MACHAVARAM (234789) 549 118 21.49% 118 0 0 21.49% 0% 0%
MADDIRALAPADU (234775) 648 325 50.15% 323 2 0 49.85% 0.31% 0%
MATTIGUNTA (234792) 246 98 39.84% 97 1 0 39.43% 0.41% 0%
N.G.PADU (234784) 1032 270 26.16% 269 1 0 26.07% 0.1% 0%
OBANNAPALEM (234785) 1032 270 26.16% 269 1 0 26.07% 0.1% 0%
OMMEVARAM (234795) 966 461 47.72% 443 17 1 45.86% 1.76% 0.1%
POTHAVARAM (234786) 743 295 39.7% 285 10 0 38.36% 1.35% 0%
RAPARLA (234787) 886 331 37.36% 301 30 0 33.97% 3.39% 0%
TIMMASAMUDRAM (234796) 1772 658 37.13% 635 23 0 35.84% 1.3% 0%
UPPUGUNDURU (234790) 2283 543 23.78% 521 22 0 22.82% 0.96% 0%
VINODARAYUNIPALEM (234780) 1692 208 12.29% 201 7 0 11.88% 0.41% 0%