House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : KORISAPADU (5477)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ANAMANAMURU (234722) 292 16 5.48% 16 0 0 5.48% 0% 0%
BODDUVANIPALEM (234712) 4050 885 21.85% 849 34 2 20.96% 0.84% 0.05%
BOLLAVARAPPADU (234715) 856 272 31.78% 269 2 1 31.43% 0.23% 0.12%
DYVALARAVURU (234714) 856 272 31.78% 269 2 1 31.43% 0.23% 0.12%
KORISAPADU (234709) 914 432 47.26% 388 38 6 42.45% 4.16% 0.66%
KURRAVANIPALEM (234710) 1898 489 25.76% 484 1 4 25.5% 0.05% 0.21%
MEDARAMETLA (234719) 4303 985 22.89% 949 34 2 22.05% 0.79% 0.05%
P.GUDIPADU (234711) 374 64 17.11% 62 2 0 16.58% 0.53% 0%
PAMIDIPADU (234716) 1513 251 16.59% 244 5 2 16.13% 0.33% 0.13%
PRASANGULAPADU (234718) 265 109 41.13% 105 4 0 39.62% 1.51% 0%
RACHAPUDI (234717) 611 273 44.68% 273 0 0 44.68% 0% 0%
RAVINUTHALA (234713) 1898 489 25.76% 484 1 4 25.5% 0.05% 0.21%
THAMMAVARAM (234723) 4050 885 21.85% 849 34 2 20.96% 0.84% 0.05%
TIMMANAPALEM (234720) 4050 885 21.85% 849 34 2 20.96% 0.84% 0.05%
YERRABALEM (234721) 4050 885 21.85% 849 34 2 20.96% 0.84% 0.05%