House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : INKOLLU (5469)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BHEEMAVARAM (234673) 610 138 22.62% 125 13 0 20.49% 2.13% 0%
DUDDUKURU (234672) 989 394 39.84% 393 1 0 39.74% 0.1% 0%
GANGAVARAM (234670) 777 191 24.58% 190 1 0 24.45% 0.13% 0%
IDUPULAPADU (234663) 1574 392 24.9% 392 0 0 24.9% 0% 0%
INKOLLU (234669) 4523 386 8.53% 362 24 0 8% 0.53% 0%
KONIKI (234671) 750 211 28.13% 199 12 0 26.53% 1.6% 0%
NAGANDLA (234661) 1064 186 17.48% 184 2 0 17.29% 0.19% 0%
NAKKALAPALEM (234668) 1518 309 20.36% 307 2 0 20.22% 0.13% 0%
PAVULUR (234667) 1518 309 20.36% 307 2 0 20.22% 0.13% 0%
PUSAPADU (234664) 1756 215 12.24% 211 4 0 12.02% 0.23% 0%
SUBBAREDDYPALEM (234666) 1756 215 12.24% 211 4 0 12.02% 0.23% 0%
SUDIVARIPALEM (234662) 1064 186 17.48% 184 2 0 17.29% 0.19% 0%
VANKAYALAPADU (234665) 1756 215 12.24% 211 4 0 12.02% 0.23% 0%