House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : PONNALURU (5493)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BOGANAMPADU (235656) 718 140 19.5% 140 0 0 19.5% 0% 0%
CHENNIPADU (235661) 491 176 35.85% 175 1 0 35.64% 0.2% 0%
CHERUKUR (235651) 1667 351 21.06% 345 6 0 20.7% 0.36% 0%
CHOWTAPALEM (235650) 331 123 37.16% 122 1 0 36.86% 0.3% 0%
IPPAGUNTA (235647) 735 221 30.07% 221 0 0 30.07% 0% 0%
K.AGRAHARAM (235660) 673 136 20.21% 134 2 0 19.91% 0.3% 0%
KOTAPADU (235659) 673 136 20.21% 134 2 0 19.91% 0.3% 0%
M.M.PALEM (235653) 1667 351 21.06% 345 6 0 20.7% 0.36% 0%
MALEPADU (235649) 821 153 18.64% 153 0 0 18.64% 0% 0%
MUPPALLA (235638) 389 146 37.53% 132 1 13 33.93% 0.26% 3.34%
NAGIREDDYPALEM (235646) 1751 333 19.02% 329 4 0 18.79% 0.23% 0%
P.V.PALEM (235648) 282 109 38.65% 104 0 5 36.88% 0% 1.77%
PONNALUR (235644) 1751 333 19.02% 329 4 0 18.79% 0.23% 0%
PYREDDIPALEM (235645) 1772 333 18.79% 329 4 0 18.57% 0.23% 0%
RAJOLUPADU (235657) 351 146 41.6% 145 0 1 41.31% 0% 0.28%
RAVULAKOLLU (235641) 501 165 32.93% 165 0 0 32.93% 0% 0%
S.B.PALEM (235639) 444 188 42.34% 188 0 0 42.34% 0% 0%
S.R.PALEM (235652) 1667 351 21.06% 345 6 0 20.7% 0.36% 0%
THIMMAPALEM (235655) 1667 351 21.06% 345 6 0 20.7% 0.36% 0%
UPPALADINNE (235642) 217 122 56.22% 121 1 0 55.76% 0.46% 0%
VELLATUR (235640) 321 115 35.83% 115 0 0 35.83% 0% 0%
VEMPADU (235643) 301 153 50.83% 145 4 4 48.17% 1.33% 1.33%
VENKUPALEM (235654) 1667 351 21.06% 345 6 0 20.7% 0.36% 0%
Z.MEKAPADU (235658) 203 48 23.65% 48 0 0 23.65% 0% 0%