House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : DONAKONDA (5464)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ARAVALLIPADU (235173) 580 105 18.1% 100 3 2 17.24% 0.52% 0.34%
BHUMANAPALLI (235170) 326 146 44.79% 25 2 119 7.67% 0.61% 36.5%
CHANDAVARAM (235164) 1217 94 7.72% 89 5 0 7.31% 0.41% 0%
DONAKONDA (235161) 1507 489 32.45% 383 101 4 25.41% 6.7% 0.27%
GANGADEVIPALLI (235171) 782 110 14.07% 103 7 0 13.17% 0.9% 0%
INDLACHERUVU (235175) 490 170 34.69% 168 0 2 34.29% 0% 0.41%
KOTCHERLAKOTA (235165) 1085 220 20.28% 218 2 0 20.09% 0.18% 0%
MALLAMPETA (235167) 616 256 41.56% 237 17 0 38.47% 2.76% 0%
MANGINAPUDI (235169) 561 134 23.89% 129 4 1 22.99% 0.71% 0.18%
P.VENKATAPURAM (235178) 398 4 1.01% 4 0 0 1.01% 0% 0%
PEDDANNAPALEM (235172) 563 6 1.07% 6 0 0 1.07% 0% 0%
POLEPALLI (235162) 662 61 9.21% 59 2 0 8.91% 0.3% 0%
RAMAPURAM (235166) 359 104 28.97% 99 0 5 27.58% 0% 1.39%
RUDRASAMUDRAM (235168) 606 177 29.21% 172 4 1 28.38% 0.66% 0.17%
SANGAPURAM (235177) 272 48 17.65% 48 0 0 17.65% 0% 0%
TELLABADU (235174) 317 95 29.97% 92 3 0 29.02% 0.95% 0%
VADDIPADU (235176) 340 110 32.35% 110 0 0 32.35% 0% 0%
WEST LAKSHMIPURAM (235163) 300 33 11% 33 0 0 11% 0% 0%