House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : CHANDRA SEKHARA PURAM (5458)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AMBAVARAM (235128) 115 15 13.04% 15 0 0 13.04% 0% 0%
AMBAVARAM KOTHAPALLI (235129) 250 32 12.8% 32 0 0 12.8% 0% 0%
ANIKALAPALLI (235114) 171 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
ARIVEMULA (235125) 322 38 11.8% 37 0 0 11.49% 0% 0%
AYYALURIVARIPALLI (235131) 196 3 1.53% 3 0 0 1.53% 0% 0%
BOYAMADUGULA (235133) 472 94 19.92% 88 6 0 18.64% 1.27% 0%
CHANDRASEKHARA PURAM (235112) 1695 237 13.98% 210 14 3 12.39% 0.83% 0.18%
CHENNAPANAYUNIPALli (235126) 309 53 17.15% 53 0 0 17.15% 0% 0%
CHERLOPALLI (235134) 420 64 15.24% 64 0 0 15.24% 0% 0%
CHINTAPUDI (235122) 359 38 10.58% 38 0 0 10.58% 0% 0%
D.G.PETA (235130) 723 195 26.97% 193 2 0 26.69% 0.28% 0%
K.AGRAHARAM (235118) 552 115 20.83% 114 1 0 20.65% 0.18% 0%
KAMBHAMPADU (235120) 169 18 10.65% 18 0 0 10.65% 0% 0%
KOVILAMPADU (235113) 591 117 19.8% 117 0 0 19.8% 0% 0%
NALLAMADUGULA (235115) 418 100 23.92% 98 2 0 23.44% 0.48% 0%
PEDARAJUPALEM (235121) 585 83 14.19% 83 0 0 14.19% 0% 0%
PEDDA GOGULAPALLI (235116) 714 172 24.09% 156 16 0 21.85% 2.24% 0%
PULLAGURAPALLI (235124) 279 23 8.24% 23 0 0 8.24% 0% 0%
REDDY GARI KOTHAPALLI (235119) 552 115 20.83% 114 1 0 20.65% 0.18% 0%
REGULACHILAKA (235132) 395 58 14.68% 56 1 1 14.18% 0.25% 0.25%
UPPALAPADU (235123) 510 63 12.35% 59 4 0 11.57% 0.78% 0%
VATLABYLU (235127) 325 37 11.38% 37 0 0 11.38% 0% 0%
VENGANAGUNTA (235117) 714 172 24.09% 156 16 0 21.85% 2.24% 0%