House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : MADDIPADU (5481)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ANNANGI (234743) 713 228 31.98% 217 10 1 30.43% 1.4% 0.14%
BASAVANNAPALEM (234750) 1585 609 38.42% 602 7 0 37.98% 0.44% 0%
DODDAVARAM (234747) 1226 446 36.38% 438 8 0 35.73% 0.65% 0%
DODDAVARAPPADU (234752) 484 229 47.31% 228 0 1 47.11% 0% 0.21%
GARLAPADU (234742) 107 6 5.61% 6 0 0 5.61% 0% 0%
GUNDLAPALLI (234741) 1233 561 45.5% 495 45 20 40.15% 3.65% 1.62%
INAMANAMELLURU (234751) 1585 609 38.42% 602 7 0 37.98% 0.44% 0%
KEERTHIPADU (234745) 336 225 66.96% 211 14 0 62.8% 4.17% 0%
KOLACHANAKOTA (234749) 476 211 44.33% 203 8 0 42.65% 1.68% 0%
LINGAMGUNTA (234756) 761 206 27.07% 204 2 0 26.81% 0.26% 0%
MADDIPADU (234738) 1617 253 15.65% 243 9 1 15.03% 0.56% 0.06%
MALLAVARAM (234748) 516 101 19.57% 101 0 0 19.57% 0% 0%
NAGANNAPALEM (234746) 733 282 38.47% 262 16 4 35.74% 2.18% 0.55%
NANDIPADU (234753) 319 129 40.44% 129 0 0 40.44% 0% 0%
NELATURU (234758) 779 178 22.85% 178 0 0 22.85% 0% 0%
PEDAKOTHAPALLI (234757) 1019 289 28.36% 288 0 1 28.26% 0% 0.1%
RACHAVARIPALEM (234744) 733 282 38.47% 262 16 4 35.74% 2.18% 0.55%
SEETHARAMPURAM (234754) 237 9 3.8% 9 0 0 3.8% 0% 0%
VELLAMPALLI (234740) 567 160 28.22% 157 3 0 27.69% 0.53% 0%
YEDUGUNDLAPADU (234755) 560 161 28.75% 146 11 4 26.07% 1.96% 0.71%