House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : VETAPALEM (5505)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AKKAYAPALEM (234901) 4560 401 8.79% 338 30 1 7.41% 0.66% 0.02%
CHALLAREDDYPALEM (234898) 1552 79 5.09% 78 1 0 5.03% 0.06% 0%
DESAIPETA (234894) 9471 955 10.08% 869 81 1 9.18% 0.86% 0.01%
KOTHAPETA (234899) 4560 401 8.79% 338 30 1 7.41% 0.66% 0.02%
PANDILLAPALLI (234896) 1442 52 3.61% 50 2 0 3.47% 0.14% 0%
PAPAYAPALEM (234900) 4560 401 8.79% 338 30 1 7.41% 0.66% 0.02%
PULLARIPALEM (234897) 792 19 2.4% 17 1 1 2.15% 0.13% 0.13%
RAMANNAPETA (234895) 9471 955 10.08% 869 81 1 9.18% 0.86% 0.01%
VETAPALEM (234893) 9471 955 10.08% 869 81 1 9.18% 0.86% 0.01%