House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : GUDLURU (5467)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ADAVIRAJUPALEM (235190) 617 332 53.81% 332 0 0 53.81% 0% 0%
AMMAVARIPALEM (235189) 617 332 53.81% 332 0 0 53.81% 0% 0%
BASIREDDYPALEM (235187) 654 172 26.3% 170 1 1 25.99% 0.15% 0.15%
CHEVURU (235200) 1155 448 38.79% 446 2 0 38.61% 0.17% 0%
CHIMIDITHIPADU (235196) 901 252 27.97% 244 5 3 27.08% 0.55% 0.33%
CHINALATRAPI (235192) 718 119 16.57% 117 2 0 16.3% 0.28% 0%
DAPPALAMPADU (235184) 221 51 23.08% 50 0 1 22.62% 0% 0.45%
DARAKANIPADU (235186) 569 92 16.17% 91 1 0 15.99% 0.18% 0%
GUDLURU (235179) 2287 505 22.08% 496 7 2 21.69% 0.31% 0.09%
GUNDLAPALEM (235182) 354 145 40.96% 145 0 0 40.96% 0% 0%
KOTHAPETA (235181) 361 113 31.3% 113 0 0 31.3% 0% 0%
MOCHERLA (235197) 884 260 29.41% 259 1 0 29.3% 0.11% 0%
MOGALLURU (235180) 2287 505 22.08% 496 7 2 21.69% 0.31% 0.09%
NAYUDUPALEM (235193) 372 69 18.55% 67 1 1 18.01% 0.27% 0.27%
PAJARLA (235195) 901 252 27.97% 244 5 3 27.08% 0.55% 0.33%
PARAKONDAPADU (235183) 432 230 53.24% 225 1 4 52.08% 0.23% 0.93%
POTLURU (235191) 339 26 7.67% 25 1 0 7.37% 0.29% 0%
PURETIPALLI (235185) 677 217 32.05% 203 9 5 29.99% 1.33% 0.74%
RAVURU (235198) 710 90 12.68% 87 3 0 12.25% 0.42% 0%
SALIPETA (235199) 710 90 12.68% 87 3 0 12.25% 0.42% 0%
SWARNAJIPURAM (235194) 901 252 27.97% 244 5 3 27.08% 0.55% 0.33%
VENKAMPETA (235188) 89 1 1.12% 1 0 0 1.12% 0% 0%
YELURUPADU (235201) 1155 448 38.79% 446 2 0 38.61% 0.17% 0%