House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : VOLETIVARI PALEM (5506)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AMMAPALEM (235761) 1039 188 18.09% 188 0 0 18.09% 0% 0%
ANKABHUPALAPURAM (235766) 339 59 17.4% 59 0 0 17.4% 0% 0%
AYYAVARIPALLI (235762) 366 39 10.66% 39 0 0 10.66% 0% 0%
BADEVARIPALEM (235771) 1987 733 36.89% 721 11 1 36.29% 0.55% 0.05%
CHUNDI (235760) 1039 188 18.09% 188 0 0 18.09% 0% 0%
Jameen Uppalapadu (257997) 175 41 23.43% 40 1 0 22.86% 0.57% 0%
KAKUTUR (235773) 401 187 46.63% 187 0 0 46.63% 0% 0%
KALAVALLA (235778) 611 196 32.08% 194 2 0 31.75% 0.33% 0%
KONDAREDDYPALEM (235776) 59 43 72.88% 43 0 0 72.88% 0% 0%
KONDASAMUDRAM (235768) 293 53 18.09% 53 0 0 18.09% 0% 0%
LINGAPALEM (235765) 283 149 52.65% 147 0 2 51.94% 0% 0.71%
NALADALAPUR (235777) 537 172 32.03% 159 13 0 29.61% 2.42% 0%
NEKUNAMPURAM (235772) 1987 733 36.89% 721 11 1 36.29% 0.55% 0.05%
NUKAVARAM (235774) 132 73 55.3% 72 0 1 54.55% 0% 0.76%
POKUR (235770) 1987 733 36.89% 721 11 1 36.29% 0.55% 0.05%
POLINENICHERUVU (235763) 421 139 33.02% 139 0 0 33.02% 0% 0%
POLINENIPALEM (235767) 653 170 26.03% 169 1 0 25.88% 0.15% 0%
SAKHAVARAM (235779) 957 462 48.28% 455 5 2 47.54% 0.52% 0.21%
SAMEERAPALEM (235769) 434 132 30.41% 132 0 0 30.41% 0% 0%
SINGAMANENIPALLI (235775) 320 141 44.06% 140 1 0 43.75% 0.31% 0%
VOLETIVARIPALEM (235764) 919 232 25.24% 229 0 3 24.92% 0% 0.33%