House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : GIDDALURU (5466)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ADIMURTHIPALLI (235007) 956 150 15.69% 117 4 29 12.24% 0.42% 3.03%
AMBAVARAM (234994) 1278 243 19.01% 95 14 133 7.43% 1.1% 10.41%
GHADIKOTA (235008) 595 57 9.58% 56 1 0 9.41% 0.17% 0%
JAYARAMPURAM (234996) 1278 243 19.01% 95 14 133 7.43% 1.1% 10.41%
K.S.PALLI (235000) 1623 371 22.86% 362 8 1 22.3% 0.49% 0.06%
KANCHIPALLI (235001) 609 80 13.14% 80 0 0 13.14% 0% 0%
KOMMUNURU (235009) 578 107 18.51% 105 1 1 18.17% 0.17% 0.17%
KONGALAVEEDU (235010) 447 37 8.28% 31 6 0 6.94% 1.34% 0%
KOTHAKOTA (235011) 486 48 9.88% 44 2 2 9.05% 0.41% 0.41%
MUNDLAPADU (235002) 1725 223 12.93% 215 8 0 12.46% 0.46% 0%
NARAVA (234999) 674 75 11.13% 73 0 2 10.83% 0% 0.3%
OBULAPURAM (235004) 1155 245 21.21% 240 4 0 20.78% 0.35% 0%
PODALAKONDAPALLI (234998) 561 113 20.14% 113 0 0 20.14% 0% 0%
SANJEVARAOPETA (235003) 1155 245 21.21% 240 4 0 20.78% 0.35% 0%
TAMBALLAPALLI (234997) 346 5 1.45% 5 0 0 1.45% 0% 0%
TIMMAPURAM (235005) 204 15 7.35% 15 0 0 7.35% 0% 0%
VUYYALAWADA (235006) 956 150 15.69% 117 4 29 12.24% 0.42% 3.03%
YELLUPALLI (234995) 1278 243 19.01% 95 14 133 7.43% 1.1% 10.41%