House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : TARLUPADU (5500)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
CHENNAREDDYPALLI (235673) 723 159 21.99% 152 3 1 21.02% 0.41% 0.14%
GANUGAPENTA (235687) 441 124 28.12% 124 0 0 28.12% 0% 0%
GOLLAPALLI (235680) 383 81 21.15% 81 0 0 21.15% 0% 0%
JAGANNADHAPURAM (235678) 197 94 47.72% 94 0 0 47.72% 0% 0%
KALUJUVVALAPADU (235684) 894 178 19.91% 174 4 0 19.46% 0.45% 0%
KETHAGUDIPI (235677) 633 137 21.64% 137 0 0 21.64% 0% 0%
MANGALAKUNTA (235683) 241 97 40.25% 97 0 0 40.25% 0% 0%
MEERJAPETA (235679) 575 93 16.17% 91 2 0 15.83% 0.35% 0%
NAGELLAMUDUPU (235682) 347 16 4.61% 16 0 0 4.61% 0% 0%
POTHALAPADU (235686) 434 124 28.57% 121 3 0 27.88% 0.69% 0%
RAGASAMUDRAM (235685) 187 95 50.8% 92 3 0 49.2% 1.6% 0%
SEETHANAGULAVARAM (235674) 450 62 13.78% 62 0 0 13.78% 0% 0%
SUREPALLI (235675) 143 28 19.58% 24 4 0 16.78% 2.8% 0%
TADIVARIPALLI (235681) 393 107 27.23% 97 10 0 24.68% 2.54% 0%
TARLUPADU (235672) 1231 191 15.52% 167 20 4 13.57% 1.62% 0.32%
THUMMALACHERUVU (235676) 461 56 12.15% 56 0 0 12.15% 0% 0%