House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : TALLUR (5501)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BELLAKONDAVARIPALEM (235707) 281 11 3.91% 11 0 0 3.91% 0% 0%
BODDIKURAPADU (235704) 1651 312 18.9% 291 11 0 17.63% 0.67% 0%
DOSAKAYALAPADU (235706) 294 93 31.63% 93 0 0 31.63% 0% 0%
EASTGANGAVARAM (235701) 2531 600 23.71% 595 5 0 23.51% 0.2% 0%
KORRAPATIVARIPALEM (235694) 1908 560 29.35% 542 18 0 28.41% 0.94% 0%
LAKKAVARAM (235708) 1330 605 45.49% 601 4 0 45.19% 0.3% 0%
MADHAVARAM (235696) 567 133 23.46% 120 2 2 21.16% 0.35% 0.35%
MALKAPURAM (235695) 503 108 21.47% 108 0 0 21.47% 0% 0%
MANNEPALLI (235697) 1489 354 23.77% 353 0 1 23.71% 0% 0.07%
NAGAMBOTLAPALEM (235700) 2134 419 19.63% 414 5 0 19.4% 0.23% 0%
RAMABHADRAPURAM (235702) 208 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
SIVARAMPURAM (235703) 799 160 20.03% 160 0 0 20.03% 0% 0%
TALLUR (235693) 1908 560 29.35% 542 18 0 28.41% 0.94% 0%
TURAKAPALEM (235698) 1489 354 23.77% 353 0 1 23.71% 0% 0.07%
VELUGUVARIPALEM (235705) 1651 312 18.9% 291 11 0 17.63% 0.67% 0%
VITALAPURAM (235699) 1790 404 22.57% 403 0 1 22.51% 0% 0.06%