House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : BALLIKURAVA (5456)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BALLIKURAVA (234591) 569 97 17.05% 95 2 0 16.7% 0.35% 0%
CHENNUPALLI (234592) 526 183 34.79% 182 1 0 34.6% 0.19% 0%
GORREPADU (234609) 996 304 30.52% 304 0 0 30.52% 0% 0%
GUNTUPALLI (234600) 800 147 18.38% 145 2 0 18.12% 0.25% 0%
K.RAJUPALEM (234594) 2472 384 15.53% 362 21 1 14.64% 0.85% 0.04%
K.V.PALEM (234603) 1385 447 32.27% 444 1 2 32.06% 0.07% 0.14%
KONIDENA (234593) 2472 384 15.53% 362 21 1 14.64% 0.85% 0.04%
KOPPERAPADU (234604) 815 134 16.44% 133 1 0 16.32% 0.12% 0%
KOPPERAPALEM (234598) 627 196 31.26% 193 3 0 30.78% 0.48% 0%
KOTHURU (234611) 996 304 30.52% 304 0 0 30.52% 0% 0%
KUKATLAPALLI (234608) 866 191 22.06% 189 1 1 21.82% 0.12% 0.12%
MALLAYAPALEM (234596) 2472 384 15.53% 362 21 1 14.64% 0.85% 0.04%
MUKTESWARAM (234607) 596 176 29.53% 169 2 5 28.36% 0.34% 0.84%
N.B.PADU (234595) 2472 384 15.53% 362 21 1 14.64% 0.85% 0.04%
PEDA AMBADIPUDI (234601) 800 147 18.38% 145 2 0 18.12% 0.25% 0%
S.L.GUDIPADU (234605) 507 111 21.89% 110 1 0 21.7% 0.2% 0%
UPPUMAGULURU (234597) 1091 342 31.35% 339 3 0 31.07% 0.27% 0%
VAIDANA (234606) 828 178 21.5% 176 2 0 21.26% 0.24% 0%
VALLAPALLI (234602) 1385 447 32.27% 444 1 2 32.06% 0.07% 0.14%
VELAMAVARIPALEM (234610) 996 304 30.52% 304 0 0 30.52% 0% 0%
VEMAVARAM (234599) 409 13 3.18% 13 0 0 3.18% 0% 0%