House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : SANTHANUTHALA PADU (5497)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BODDUVANIPALEM (234863) 2820 624 22.13% 577 46 1 20.46% 1.63% 0.04%
CHANDRAPALEM (234864) 2820 624 22.13% 577 46 1 20.46% 1.63% 0.04%
CHILAKAPADU (234870) 425 138 32.47% 138 0 0 32.47% 0% 0%
ENDLURU (234861) 707 230 32.53% 215 9 6 30.41% 1.27% 0.85%
ENIKAPADU (234868) 434 197 45.39% 194 0 3 44.7% 0% 0.69%
GUMMALAMPADU (234867) 3364 643 19.11% 595 47 1 17.69% 1.4% 0.03%
GURAVAREDDYPALEM (234859) 362 132 36.46% 130 2 0 35.91% 0.55% 0%
KAMEPALLIVARIPALEM (234865) 2820 624 22.13% 577 46 1 20.46% 1.63% 0.04%
KONAGANIVARIPALEM (234874) 170 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
M.VEMULAPADU (234872) 416 139 33.41% 139 0 0 33.41% 0% 0%
MADDULURU (234871) 909 198 21.78% 197 1 0 21.67% 0.11% 0%
MANGAMURU (234866) 1013 457 45.11% 455 1 1 44.92% 0.1% 0.1%
MYNAMPADU (234860) 1221 205 16.79% 202 3 0 16.54% 0.25% 0%
P.GUDIPADU (234873) 554 103 18.59% 103 0 0 18.59% 0% 0%
P.TAKKELLAPADU (234869) 308 115 37.34% 115 0 0 37.34% 0% 0%
R.L.PURAM (234858) 216 76 35.19% 75 1 0 34.72% 0.46% 0%
RUDRAVARAM (234857) 504 170 33.73% 167 3 0 33.13% 0.6% 0%
S.N.PADU (234862) 2820 624 22.13% 577 46 1 20.46% 1.63% 0.04%