House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : DARSI (5463)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BANDIVELIGANDLA (235144) 503 78 15.51% 77 1 0 15.31% 0.2% 0%
BASIREDDYPALLI (235140) 998 53 5.31% 53 0 0 5.31% 0% 0%
BOTLAPALEM (235160) 1353 190 14.04% 190 0 0 14.04% 0% 0%
CHANDALURU (235141) 998 53 5.31% 53 0 0 5.31% 0% 0%
DARSI (235135) 7734 787 10.18% 699 84 4 9.04% 1.09% 0.05%
DEVAVARAM (235137) 533 121 22.7% 120 1 0 22.51% 0.19% 0%
EAST CHOUTAPALEM (235156) 755 364 48.21% 355 5 4 47.02% 0.66% 0.53%
EAST VEERAYAPALEM (235157) 788 239 30.33% 237 2 0 30.08% 0.25% 0%
EAST VENKATAPURAM (235147) 558 107 19.18% 107 0 0 19.18% 0% 0%
JAMUKULADINNE (235150) 228 1 0.44% 1 0 0 0.44% 0% 0%
KORLAMADUGU (235152) 190 45 23.68% 44 1 0 23.16% 0.53% 0%
KOTHAPALLI (235151) 649 168 25.89% 167 1 0 25.73% 0.15% 0%
LANKOJANAPALLI (235148) 449 91 20.27% 91 0 0 20.27% 0% 0%
MAREDDYPALLI (235142) 998 53 5.31% 53 0 0 5.31% 0% 0%
PAPIREDDYPALEM (235159) 1353 190 14.04% 190 0 0 14.04% 0% 0%
PEDA VUYYALAWADA (235153) 475 138 29.05% 138 0 0 29.05% 0% 0%
POTHAKAMURU (235158) 1593 268 16.82% 266 0 2 16.7% 0% 0.13%
POTHAVARAM (235136) 788 142 18.02% 137 5 0 17.39% 0.63% 0%
RAJAMPALLI (235149) 1190 454 38.15% 439 15 0 36.89% 1.26% 0%
RAMACHANDRAPURAM (235146) 355 75 21.13% 75 0 0 21.13% 0% 0%
SAMANTHAPUDI (235155) 767 137 17.86% 137 0 0 17.86% 0% 0%
T.S.PURAM (235154) 223 40 17.94% 39 0 1 17.49% 0% 0.45%
TANAMCHINTALA (235138) 316 35 11.08% 34 0 0 10.76% 0% 0%
TUMMEDALAPADU (235143) 1089 55 5.05% 54 1 0 4.96% 0.09% 0%
VENKATACHALAMPALLI (235139) 585 155 26.5% 155 0 0 26.5% 0% 0%
YARRAOBANAPALLI (235145) 374 65 17.38% 65 0 0 17.38% 0% 0%