House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : PRAKASAM (517) >> Block : ADDANKI (5454)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BOMMANAMPADU (234575) 747 141 18.88% 137 4 0 18.34% 0.54% 0%
CHAKRAYAPALEM (234568) 333 139 41.74% 138 1 0 41.44% 0.3% 0%
CHINAKOTHAPALLI (234569) 1197 312 26.07% 306 1 4 25.56% 0.08% 0.33%
DHARMAVARAM (234571) 1671 454 27.17% 424 18 12 25.37% 1.08% 0.72%
DHENUVAKONDA (234583) 5066 799 15.77% 789 9 1 15.57% 0.18% 0.02%
GOPALAPURAM (234578) 267 82 30.71% 76 6 0 28.46% 2.25% 0%
GOWADA (234570) 1197 312 26.07% 306 1 4 25.56% 0.08% 0.33%
JARLAPALEM (234589) 8194 1168 14.25% 1076 91 1 13.13% 1.11% 0.01%
KALAVAKURU (234573) 1281 239 18.66% 238 0 1 18.58% 0% 0.08%
KONGAPADU (234586) 3731 584 15.65% 574 9 1 15.38% 0.24% 0.03%
KOTIKALAPUDI (234579) 663 151 22.78% 151 0 0 22.78% 0% 0%
KUNKUPADU (234580) 293 109 37.2% 108 1 0 36.86% 0.34% 0%
MANIKESWARAM (234588) 388 77 19.85% 76 1 0 19.59% 0.26% 0%
MODEPALLI (234581) 541 145 26.8% 144 0 1 26.62% 0% 0.18%
MYLAVARAM (234565) 259 112 43.24% 111 1 0 42.86% 0.39% 0%
NAGULAPADU (234590) 8194 1168 14.25% 1076 91 1 13.13% 1.11% 0.01%
PERAYAPALEM (234582) 344 60 17.44% 60 0 0 17.44% 0% 0%
RAMAYAPALEM (234576) 936 276 29.49% 276 0 0 29.49% 0% 0%
SANKAVARAPPADU (234572) 1671 454 27.17% 424 18 12 25.37% 1.08% 0.72%
SINGARAKONDAPALEM (234574) 1281 239 18.66% 238 0 1 18.58% 0% 0.08%
TIMMAYAPALEM (234577) 936 276 29.49% 276 0 0 29.49% 0% 0%
UPPALAPADU (234566) 357 57 15.97% 57 0 0 15.97% 0% 0%
VELAMURIPADU (234587) 3731 584 15.65% 574 9 1 15.38% 0.24% 0.03%
VEMPARALA (234567) 572 188 32.87% 188 0 0 32.87% 0% 0%
VENKATAPURAM (234584) 3731 584 15.65% 574 9 1 15.38% 0.24% 0.03%
VIPPALAVARIPALEM (234585) 3731 584 15.65% 574 9 1 15.38% 0.24% 0.03%