House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SRIKAKULAM (519)
Block Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AMADALAVALASA (5543) 14096 1360 9.65% 1326 26 5 9.41% 0.18% 0.04%
BHAMINI (5544) 15778 3626 22.98% 3538 48 40 22.42% 0.3% 0.25%
BURJA (5545) 11172 1582 14.16% 1572 6 0 14.07% 0.05% 0%
ETCHERLA (5546) 33160 2328 7.02% 2238 71 18 6.75% 0.21% 0.05%
GANGUVARISIGADAM (5547) 15767 2246 14.24% 2218 22 5 14.07% 0.14% 0.03%
GARA (5548) 31904 2083 6.53% 2021 42 20 6.33% 0.13% 0.06%
HIRAMANDALAM (5549) 14248 2105 14.77% 2081 11 4 14.61% 0.08% 0.03%
ICHAPURAM (5550) 12257 998 8.14% 984 10 4 8.03% 0.08% 0.03%
JALUMURU (5551) 15123 801 5.3% 786 15 0 5.2% 0.1% 0%
KANCHILI (5552) 17360 799 4.6% 772 26 1 4.45% 0.15% 0.01%
KAVITI (5553) 20527 509 2.48% 498 4 7 2.43% 0.02% 0.03%
KOTABOMMILI (5554) 20280 2075 10.23% 1999 60 16 9.86% 0.3% 0.08%
KOTTURU (5555) 22920 3655 15.95% 3607 37 8 15.74% 0.16% 0.03%
L.N PETA (5556) 7820 791 10.12% 780 4 6 9.97% 0.05% 0.08%
LAVERU (5557) 18240 2273 12.46% 2257 10 5 12.37% 0.05% 0.03%
MANDASA (5558) 19888 3345 16.82% 3312 18 15 16.65% 0.09% 0.08%
MELIAPUTTI (5559) 18939 1786 9.43% 1742 41 1 9.2% 0.22% 0.01%
NANDIGAM (5560) 14213 1583 11.14% 1532 16 9 10.78% 0.11% 0.06%
NARASANNAPETA (5561) 24318 1481 6.09% 1463 18 0 6.02% 0.07% 0%
PALAKONDA (5562) 11109 1928 17.36% 1909 13 6 17.18% 0.12% 0.05%
PALASA (5563) 10203 654 6.41% 642 10 2 6.29% 0.1% 0.02%
PATHAPATNAM (5564) 20923 2233 10.67% 2193 35 4 10.48% 0.17% 0.02%
POLAKI (5565) 20881 924 4.43% 915 4 5 4.38% 0.02% 0.02%
PONDURU (5566) 19954 1754 8.79% 1718 31 4 8.61% 0.16% 0.02%
RAJAM (5567) 12386 1571 12.68% 1543 24 4 12.46% 0.19% 0.03%
RANASTALAM (5568) 23149 2213 9.56% 2124 83 4 9.18% 0.36% 0.02%
REGIDI AMADALAVALASA (5569) 15238 1905 12.5% 1890 8 7 12.4% 0.05% 0.05%
SANTHABOMMALI (5570) 20441 1440 7.04% 1421 13 6 6.95% 0.06% 0.03%
SANTHAKAVATI (5571) 17115 2187 12.78% 2151 24 9 12.57% 0.14% 0.05%
SARAVAKOTA (5572) 18715 1915 10.23% 1900 12 3 10.15% 0.06% 0.02%
SARUBUJJILI (5573) 9591 1115 11.63% 1104 10 1 11.51% 0.1% 0.01%
SEETHAMPETA (5574) 12120 534 4.41% 520 10 4 4.29% 0.08% 0.03%
SOMPETA (5575) 16964 1750 10.32% 1667 71 11 9.83% 0.42% 0.06%
SRIKAKULAM (5576) 31449 1532 4.87% 1484 38 10 4.72% 0.12% 0.03%
TEKKALI (5577) 18848 2399 12.73% 2211 184 4 11.73% 0.98% 0.02%
VAJRAPUKOTTURU (5578) 18752 457 2.44% 435 16 6 2.32% 0.09% 0.03%
VANGARA (5579) 9736 1334 13.7% 1330 4 0 13.66% 0.04% 0%
VEERAGHATTAM (5580) 14794 2587 17.49% 2573 13 1 17.39% 0.09% 0.01%