House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SRIKAKULAM (519) >> Block : LAVERU (5557)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ADAPAKA (210993) 1080 123 11.39% 122 1 0 11.3% 0.09% 0%
APPAPURAM (210994) 339 21 6.19% 21 0 0 6.19% 0% 0%
BEJJIPURAM (210995) 1072 114 10.63% 114 0 0 10.63% 0% 0%
BUDATAVALASA (210996) 553 84 15.19% 79 4 1 14.29% 0.72% 0.18%
BUDUMURU (210997) 896 54 6.03% 54 0 0 6.03% 0% 0%
CHINNA MURAPAKA (210998) 1890 170 8.99% 169 1 0 8.94% 0.05% 0%
GOVINDAPURAM (210999) 592 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
GUMMADAM (211000) 675 128 18.96% 128 0 0 18.96% 0% 0%
GURRALAPALEM (211001) 1080 123 11.39% 122 1 0 11.3% 0.09% 0%
GURUGUBILLI (211002) 230 125 54.35% 125 0 0 54.35% 0% 0%
KESAVARAYUNIPALEM (211003) 673 144 21.4% 141 0 3 20.95% 0% 0.45%
KOTHAKOTA (211004) 419 72 17.18% 72 0 0 17.18% 0% 0%
KOTHAKUNKAM (211005) 625 126 20.16% 125 0 0 20% 0% 0%
LAKSHMIPURAM (211006) 550 35 6.36% 35 0 0 6.36% 0% 0%
LAVERU (211007) 1386 250 18.04% 247 2 1 17.82% 0.14% 0.07%
LOPENTA (211008) 592 52 8.78% 52 0 0 8.78% 0% 0%
MURAPAKA (211009) 1959 183 9.34% 182 1 0 9.29% 0.05% 0%
PATHAKUNKAM (211010) 356 40 11.24% 40 0 0 11.24% 0% 0%
PEDAKOTHAPALLI (211011) 307 49 15.96% 49 0 0 15.96% 0% 0%
PEDDALINGALAVALASA (211012) 413 86 20.82% 86 0 0 20.82% 0% 0%
PEDDARAOPALLI (211013) 482 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
POTHAYYAVALASA (211014) 94 59 62.77% 59 0 0 62.77% 0% 0%
SIGIRIKOTHAPALLI (211015) 228 33 14.47% 33 0 0 14.47% 0% 0%
TAMVADA (211016) 807 26 3.22% 26 0 0 3.22% 0% 0%
THALLAVALASA (211017) 479 132 27.56% 132 0 0 27.56% 0% 0%
VENKATAPURAM (211018) 463 44 9.5% 44 0 0 9.5% 0% 0%