House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SRIKAKULAM (519) >> Block : KANCHILI (5552)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AMPURAM (210852) 628 27 4.3% 24 3 0 3.82% 0.48% 0%
BELLUPADA (210853) 288 38 13.19% 38 0 0 13.19% 0% 0%
BHOGABENI (210854) 488 7 1.43% 7 0 0 1.43% 0% 0%
BHYRIPURAM (210855) 402 42 10.45% 40 2 0 9.95% 0.5% 0%
BOORAGAM (210856) 614 68 11.07% 67 1 0 10.91% 0.16% 0%
CHINNA KHOJJIRIA (210857) 201 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
DOLAGOVINDAPURAM (210858) 332 29 8.73% 27 2 0 8.13% 0.6% 0%
GOKARNAPURAM (210859) 484 51 10.54% 51 0 0 10.54% 0% 0%
JADUPUDI (210860) 667 7 1.05% 6 0 1 0.9% 0% 0.15%
JALANTHRAKOTA (210861) 1053 37 3.51% 35 2 0 3.32% 0.19% 0%
KANCHILI (210862) 1356 101 7.45% 88 13 0 6.49% 0.96% 0%
KATTIVARAM (210863) 961 54 5.62% 54 0 0 5.62% 0% 0%
KESARIPADA (210864) 398 38 9.55% 37 1 0 9.3% 0.25% 0%
KOKKILIPUTTUGA (210865) 698 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
KOLLURU (210866) 1020 17 1.67% 15 2 0 1.47% 0.2% 0%
KONNAI PUTTUGA (210867) 698 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
KUMBARI NOWGAM (210868) 464 11 2.37% 11 0 0 2.37% 0% 0%
KUTTUMA (210869) 231 18 7.79% 18 0 0 7.79% 0% 0%
MAKARAM PURAM (210870) 593 9 1.52% 9 0 0 1.52% 0% 0%
MANDAPALLI (210871) 481 17 3.53% 17 0 0 3.53% 0% 0%
MATAM SARIAPALLI (210872) 666 16 2.4% 16 0 0 2.4% 0% 0%
MUNDALA (210873) 514 47 9.14% 47 0 0 9.14% 0% 0%
PEDDA KHOJJIRIA (210874) 224 10 4.46% 10 0 0 4.46% 0% 0%
PEDDA SRIRAMPURAM (210875) 961 54 5.62% 54 0 0 5.62% 0% 0%
POLERU (210876) 535 28 5.23% 28 0 0 5.23% 0% 0%
PURUSHOTTAPURAM (210877) 348 1 0.29% 1 0 0 0.29% 0% 0%
S.R.C.PURAM (210878) 262 2 0.76% 2 0 0 0.76% 0% 0%
SASANAM (210879) 485 50 10.31% 50 0 0 10.31% 0% 0%
TALATAMPARA (210880) 934 7 0.75% 7 0 0 0.75% 0% 0%
YEKKALA (210881) 374 13 3.48% 13 0 0 3.48% 0% 0%