House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SRIKAKULAM (519) >> Block : JALUMURU (5551)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AKKURADA (210812) 332 85 25.6% 85 0 0 25.6% 0% 0%
ALLADA (210813) 555 91 16.4% 89 2 0 16.04% 0.36% 0%
ALLADAPEA (210814) 135 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
ANDHAVARAM (210815) 461 41 8.89% 41 0 0 8.89% 0% 0%
ATCHYUTHAPURAM (210816) 216 3 1.39% 3 0 0 1.39% 0% 0%
BASIVADA (210817) 267 6 2.25% 6 0 0 2.25% 0% 0%
BODAPADU (210818) 183 10 5.46% 10 0 0 5.46% 0% 0%
CHALLAVANIPETA (210819) 816 39 4.78% 38 1 0 4.66% 0.12% 0%
CHENNAIAHVALASA (210820) 217 20 9.22% 20 0 0 9.22% 0% 0%
CHINADUGAM (210821) 226 11 4.87% 11 0 0 4.87% 0% 0%
DARIVADA (210822) 194 4 2.06% 4 0 0 2.06% 0% 0%
GOTIVADA (210823) 408 34 8.33% 34 0 0 8.33% 0% 0%
GUGGILI (210824) 280 31 11.07% 29 2 0 10.36% 0.71% 0%
HUSSAINPURAM (210825) 807 24 2.97% 24 0 0 2.97% 0% 0%
JALUMURU (210826) 807 24 2.97% 24 0 0 2.97% 0% 0%
JONANKI (210827) 286 1 0.35% 1 0 0 0.35% 0% 0%
KARAKAVALASA (210828) 314 19 6.05% 19 0 0 6.05% 0% 0%
KARAVANJA (210829) 355 24 6.76% 24 0 0 6.76% 0% 0%
KOMANAPALLE (210830) 322 20 6.21% 20 0 0 6.21% 0% 0%
KONDAPOLAVALASA (210831) 206 2 0.97% 2 0 0 0.97% 0% 0%
KURMANADHAPURAM (210832) 133 19 14.29% 18 1 0 13.53% 0.75% 0%
LINGALAVALASA (210833) 816 39 4.78% 38 1 0 4.66% 0.12% 0%
MAKIVALASA(P) (210834) 266 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
MARRIVALASA (210835) 298 2 0.67% 2 0 0 0.67% 0% 0%
NAGARAKATAKAM (210837) 496 69 13.91% 69 0 0 13.91% 0% 0%
PAGODU (210838) 472 14 2.97% 14 0 0 2.97% 0% 0%
PARLAM (210839) 320 64 20% 64 0 0 20% 0% 0%
PEDDADUGAM (210840) 326 1 0.31% 1 0 0 0.31% 0% 0%
RAMAIAHVALASA (210841) 196 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
RANA (210842) 533 22 4.13% 22 0 0 4.13% 0% 0%
RAVIPADU (210843) 547 7 1.28% 5 2 0 0.91% 0.37% 0%
SRI MUKHALINGAM (210836) 563 15 2.66% 9 6 0 1.6% 1.07% 0%
SUBRAHMANYAPURAM (210844) 215 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
SURAVARAM (210845) 206 7 3.4% 7 0 0 3.4% 0% 0%
SYRIGAM (210846) 456 38 8.33% 38 0 0 8.33% 0% 0%
TALATARIYA (210847) 407 3 0.74% 3 0 0 0.74% 0% 0%
TEKKALIPADU (210848) 486 8 1.65% 8 0 0 1.65% 0% 0%
TIMADAM (210849) 331 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
VENKATAPURAM (210850) 283 4 1.41% 4 0 0 1.41% 0% 0%
YELAMANCHILI (210851) 386 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%