House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SRIKAKULAM (519) >> Block : POLAKI (5565)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AMPALAM (211245) 502 38 7.57% 38 0 0 7.57% 0% 0%
BELAMARAPOLAVALASA (211246) 429 5 1.17% 5 0 0 1.17% 0% 0%
BODDAM (211247) 507 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
CHALLAYYAVALASA (211248) 647 5 0.77% 5 0 0 0.77% 0% 0%
CHEEDIVALASA (211249) 657 57 8.68% 57 0 0 8.68% 0% 0%
DANDULAKSHMIPURAM (211250) 1060 35 3.3% 35 0 0 3.3% 0% 0%
DEERGHASI (211251) 733 23 3.14% 23 0 0 3.14% 0% 0%
DOLA (211252) 422 23 5.45% 23 0 0 5.45% 0% 0%
EDULAVALASA (211253) 520 22 4.23% 22 0 0 4.23% 0% 0%
GANAGIVALASA (211254) 297 9 3.03% 9 0 0 3.03% 0% 0%
GHATHALAVALASA (211255) 663 64 9.65% 64 0 0 9.65% 0% 0%
GOLLALAVALASA (211256) 610 52 8.52% 52 0 0 8.52% 0% 0%
GUPPADIPETA (211257) 1331 8 0.6% 8 0 0 0.6% 0% 0%
JADURU (211258) 391 31 7.93% 31 0 0 7.93% 0% 0%
KODURU (211259) 1331 8 0.6% 8 0 0 0.6% 0% 0%
KOTHAREVU (211260) 1060 35 3.3% 35 0 0 3.3% 0% 0%
KUSUMPOLAVALASA (211261) 292 4 1.37% 4 0 0 1.37% 0% 0%
MABAGAM (211262) 880 85 9.66% 84 1 0 9.55% 0.11% 0%
MAGATAPADU (211263) 1331 8 0.6% 8 0 0 0.6% 0% 0%
PALLIPETA (211264) 1505 96 6.38% 95 0 1 6.31% 0% 0.07%
PIRUVADA (211265) 246 16 6.5% 14 0 2 5.69% 0% 0.81%
POLAKI (211266) 1505 96 6.38% 95 0 1 6.31% 0% 0.07%
PRIYAGRAHARAM (211267) 774 11 1.42% 11 0 0 1.42% 0% 0%
RAHIMANPURAM (211268) 493 42 8.52% 39 3 0 7.91% 0.61% 0%
RAJAPURAM (211269) 168 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
RALLAPADU (211270) 289 1 0.35% 1 0 0 0.35% 0% 0%
SANTHALAXIMIPURAM (211271) 410 9 2.2% 9 0 0 2.2% 0% 0%
SUSARAM (211272) 319 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
TALASAMUDHRAM (211273) 650 57 8.77% 57 0 0 8.77% 0% 0%
URJAM (211274) 452 57 12.61% 56 0 1 12.39% 0% 0.22%
VANITHAMANDALAM (211275) 407 27 6.63% 27 0 0 6.63% 0% 0%