House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SRIKAKULAM (519) >> Block : SARUBUJJILI (5573)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BOPPADAM (211496) 246 9 3.66% 9 0 0 3.66% 0% 0%
CHIGURUVALASA (211497) 503 126 25.05% 125 0 1 24.85% 0% 0.2%
CHINNAKAGITHAPALLI (211498) 469 31 6.61% 31 0 0 6.61% 0% 0%
DAKARAVALASA (211499) 258 3 1.16% 3 0 0 1.16% 0% 0%
GONEPADU (211500) 283 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
ISAKALAPALEM (211501) 467 34 7.28% 34 0 0 7.28% 0% 0%
KONDAVALASA (211502) 264 8 3.03% 8 0 0 3.03% 0% 0%
KOTHAKOTA (211503) 520 46 8.85% 46 0 0 8.85% 0% 0%
MATHALABPETA (211504) 319 14 4.39% 14 0 0 4.39% 0% 0%
MOOLA SAVALAPURAM (211505) 296 68 22.97% 68 0 0 22.97% 0% 0%
PALAVALASA (211506) 334 17 5.09% 17 0 0 5.09% 0% 0%
PEDDAPALEM (211507) 1127 152 13.49% 151 1 0 13.4% 0.09% 0%
PURUSHOTTAPURAM (211508) 1127 152 13.49% 151 1 0 13.4% 0.09% 0%
RAVIVALASA (211509) 236 14 5.93% 14 0 0 5.93% 0% 0%
ROTTAVALASA (211510) 471 26 5.52% 25 1 0 5.31% 0.21% 0%
SARUBUJJILI (211511) 402 79 19.65% 75 4 0 18.66% 1% 0%
SHALANTHRI (211512) 619 190 30.69% 187 3 0 30.21% 0.48% 0%
SINDHUVADA (211513) 324 51 15.74% 51 0 0 15.74% 0% 0%
THELIKIPENTA (211514) 549 16 2.91% 16 0 0 2.91% 0% 0%
VIJAYARAMPURAM (211515) 366 14 3.83% 14 0 0 3.83% 0% 0%
YERAGAM (211516) 411 65 15.82% 65 0 0 15.82% 0% 0%