House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SRIKAKULAM (519) >> Block : BURJA (5545)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
A.P.PETA (210658) 429 80 18.65% 80 0 0 18.65% 0% 0%
ALLENA (210659) 515 51 9.9% 51 0 0 9.9% 0% 0%
ANNAMPETA (210660) 450 81 18% 81 0 0 18% 0% 0%
BURJA (210661) 826 158 19.13% 158 0 0 19.13% 0% 0%
CEEDIVALASA (210662) 402 45 11.19% 45 0 0 11.19% 0% 0%
CHINALANKAM (210663) 379 34 8.97% 34 0 0 8.97% 0% 0%
DONKALAPARTHA (210664) 416 98 23.56% 98 0 0 23.56% 0% 0%
GUTTAVELLI (210665) 550 42 7.64% 42 0 0 7.64% 0% 0%
KALAPARTHI (210666) 350 44 12.57% 44 0 0 12.57% 0% 0%
KANTLAM (210667) 278 45 16.19% 45 0 0 16.19% 0% 0%
KOLLIVALASA (210669) 270 52 19.26% 50 2 0 18.52% 0.74% 0%
KORAGAM (210668) 483 80 16.56% 80 0 0 16.56% 0% 0%
LABHAM (210670) 507 57 11.24% 57 0 0 11.24% 0% 0%
LAKKUPURAM (210671) 424 38 8.96% 38 0 0 8.96% 0% 0%
MAMIDIVALASA (210672) 295 31 10.51% 31 0 0 10.51% 0% 0%
NEELADEVIPURAM (210673) 412 62 15.05% 62 0 0 15.05% 0% 0%
O.V.PETA (210674) 249 25 10.04% 25 0 0 10.04% 0% 0%
P.L.DEVIPETA (210675) 247 43 17.41% 43 0 0 17.41% 0% 0%
PALAVALASA (210676) 505 52 10.3% 50 2 0 9.9% 0.4% 0%
PEDALANKAM (210677) 379 34 8.97% 34 0 0 8.97% 0% 0%
PEDDAPETA (210678) 486 21 4.32% 21 0 0 4.32% 0% 0%
SINGANNAPALEM (210679) 165 24 14.55% 23 1 0 13.94% 0.61% 0%
T.D.R.RAJUPETA (210680) 346 66 19.08% 66 0 0 19.08% 0% 0%
THOTAVADA (210681) 803 133 16.56% 133 0 0 16.56% 0% 0%
UPPINIVALASA (210682) 502 133 26.49% 128 1 0 25.5% 0.2% 0%
VAVAM (210683) 343 53 15.45% 53 0 0 15.45% 0% 0%
VYKUNTAPURAM (210684) 161 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%