House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SRIKAKULAM (519) >> Block : KOTABOMMILI (5554)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AKKAYYAVALASA (210903) 244 64 26.23% 64 0 0 26.23% 0% 0%
CHEEPURLAPADU (210904) 565 62 10.97% 58 4 0 10.27% 0.71% 0%
CHINABAMMIDI (210905) 321 25 7.79% 24 1 0 7.48% 0.31% 0%
CHINNASANA (210906) 372 67 18.01% 62 3 2 16.67% 0.81% 0.54%
CHITTIVALASA (210907) 614 48 7.82% 48 0 0 7.82% 0% 0%
DANTHA (210908) 360 53 14.72% 52 1 0 14.44% 0.28% 0%
DUPPALAPADU (210909) 258 7 2.71% 7 0 0 2.71% 0% 0%
GANGARAM (210910) 280 33 11.79% 33 0 0 11.79% 0% 0%
HARISCHANDRAPURAM (210911) 1048 5 0.48% 5 0 0 0.48% 0% 0%
JARJANGI (210912) 417 152 36.45% 145 6 1 34.77% 1.44% 0.24%
JIYYANNAPETA (210913) 257 30 11.67% 29 1 0 11.28% 0.39% 0%
KANNEVALASA (210914) 188 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
KASTURIPADU (210915) 320 7 2.19% 7 0 0 2.19% 0% 0%
KISTUPURAM (210916) 408 70 17.16% 70 0 0 17.16% 0% 0%
KOTABOMMALI (210917) 2159 243 11.26% 218 23 2 10.1% 1.07% 0.09%
KOTHAPALLI (210918) 775 174 22.45% 169 1 4 21.81% 0.13% 0.52%
KOTHAPETA (210919) 423 6 1.42% 5 1 0 1.18% 0.24% 0%
KURUDU (210920) 1225 273 22.29% 263 10 0 21.47% 0.82% 0%
LAKKAMDIDDI (210921) 592 33 5.57% 33 0 0 5.57% 0% 0%
MASAHEBPETA (210922) 302 8 2.65% 7 1 0 2.32% 0.33% 0%
NARAYANAVALASA (210923) 324 25 7.72% 25 0 0 7.72% 0% 0%
NEELAMPETA (210924) 806 53 6.58% 52 1 0 6.45% 0.12% 0%
NIMMADA (210925) 947 31 3.27% 30 1 0 3.17% 0.11% 0%
PATTUPURAM (210926) 806 53 6.58% 52 1 0 6.45% 0.12% 0%
PEDABAMMIDI (210927) 369 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
RAMESWARAM (210928) 775 174 22.45% 169 1 4 21.81% 0.13% 0.52%
REGULAPADU (210929) 499 25 5.01% 25 0 0 5.01% 0% 0%
SARIYABODDAPADU (210930) 273 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
SARIYAPALLI (210931) 265 42 15.85% 39 1 2 14.72% 0.38% 0.75%
SOWDAM (210932) 332 50 15.06% 50 0 0 15.06% 0% 0%
SRIJAGANNADHAPURAM (210933) 526 14 2.66% 14 0 0 2.66% 0% 0%
TARLIPETA (210934) 317 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
THATIPARTHI (210935) 289 25 8.65% 25 0 0 8.65% 0% 0%
TILARU (210936) 741 70 9.45% 67 3 0 9.04% 0.4% 0%
VANDRADA (210937) 465 42 9.03% 42 0 0 9.03% 0% 0%
VISWANADHAPURAM (210938) 435 77 17.7% 76 0 1 17.47% 0% 0.23%
YELAMANCHILI (210939) 732 2 0.27% 2 0 0 0.27% 0% 0%
YETTURALLAPADU (210940) 251 32 12.75% 32 0 0 12.75% 0% 0%