House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SRIKAKULAM (519) >> Block : SRIKAKULAM (5576)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ALIKAM (211563) 505 37 7.33% 37 0 0 7.33% 0% 0%
BALIVADA (211564) 194 5 2.58% 5 0 0 2.58% 0% 0%
BATTERU (211565) 129 16 12.4% 16 0 0 12.4% 0% 0%
BHYRI (211566) 543 31 5.71% 31 0 0 5.71% 0% 0%
BHYRIVANIPETA (211567) 312 25 8.01% 25 0 0 8.01% 0% 0%
CHAPURAM (211568) 1982 189 9.54% 179 10 0 9.03% 0.5% 0%
GUDEM (211569) 865 56 6.47% 56 0 0 6.47% 0% 0%
IPPILI (211570) 1445 25 1.73% 20 3 2 1.38% 0.21% 0.14%
KALLEPALLI (211571) 1288 28 2.17% 28 0 0 2.17% 0% 0%
KANUGULAVANIPETA (211572) 1445 25 1.73% 20 3 2 1.38% 0.21% 0.14%
KARAJADA (211573) 450 2 0.44% 2 0 0 0.44% 0% 0%
KHAJIPETA (211574) 1741 75 4.31% 75 0 0 4.31% 0% 0%
KILLIPALEM (211575) 2321 128 5.51% 128 0 0 5.51% 0% 0%
KISTAPPAPETA (211576) 2665 146 5.48% 142 4 0 5.33% 0.15% 0%
KUNDUVANIPETA (211577) 1445 25 1.73% 20 3 2 1.38% 0.21% 0.14%
LANKAM (211578) 426 42 9.86% 42 0 0 9.86% 0% 0%
NAIRA (211579) 543 70 12.89% 69 1 0 12.71% 0.18% 0%
PATRUNIVALASA (211580) 2288 174 7.6% 174 0 0 7.6% 0% 0%
PEDDAGANAGALLAPETA (211581) 738 1 0.14% 1 0 0 0.14% 0% 0%
PONNAM (211582) 931 33 3.54% 33 0 0 3.54% 0% 0%
Peddapadu (274327) 1785 25 1.4% 20 1 4 1.12% 0.06% 0.22%
RAGOLU (211583) 1461 106 7.26% 99 7 0 6.78% 0.48% 0%
SANIVADA (211584) 469 9 1.92% 9 0 0 1.92% 0% 0%
SILAGAM-SINGIVALASA (211585) 819 8 0.98% 6 2 0 0.73% 0.24% 0%
SINGUPURAM (211586) 2665 146 5.48% 142 4 0 5.33% 0.15% 0%
TENDEMVALASA (211587) 652 1 0.15% 1 0 0 0.15% 0% 0%
VAKALAVALASA (211588) 282 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
VOPPANGI (211589) 1060 104 9.81% 104 0 0 9.81% 0% 0%