House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SRIKAKULAM (519) >> Block : REGIDI AMADALAVALASA (5569)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ADAVARAM (211355) 116 15 12.93% 15 0 0 12.93% 0% 0%
AMADALAVALASA (211356) 535 84 15.7% 84 0 0 15.7% 0% 0%
AMBADA (211357) 297 6 2.02% 6 0 0 2.02% 0% 0%
AMBAKHANDI (211358) 812 53 6.53% 53 0 0 6.53% 0% 0%
APPAPURAM (211359) 303 32 10.56% 32 0 0 10.56% 0% 0%
BURADA (211360) 458 36 7.86% 35 1 0 7.64% 0.22% 0%
CHATAYAVALASA (211361) 248 18 7.26% 16 0 2 6.45% 0% 0.81%
CHELIGANIVALASA (211362) 79 7 8.86% 7 0 0 8.86% 0% 0%
CHINNASIRLAM (211363) 359 60 16.71% 60 0 0 16.71% 0% 0%
DAVUDALA (211364) 389 65 16.71% 64 0 1 16.45% 0% 0.26%
GULLAPADU (211365) 336 51 15.18% 51 0 0 15.18% 0% 0%
KANDISA (211366) 535 62 11.59% 59 2 1 11.03% 0.37% 0.19%
KHANDYAM (211367) 595 87 14.62% 87 0 0 14.62% 0% 0%
KODISA (211368) 567 94 16.58% 93 0 1 16.4% 0% 0.18%
KOMIRI (211369) 420 61 14.52% 61 0 0 14.52% 0% 0%
KONDAVALSA (211370) 347 21 6.05% 21 0 0 6.05% 0% 0%
KORLLAVALASA (211371) 200 22 11% 22 0 0 11% 0% 0%
LATCHARAYAPURAM (211372) 356 15 4.21% 15 0 0 4.21% 0% 0%
LAXMIPURAM (211373) 531 59 11.11% 59 0 0 11.11% 0% 0%
LINGALAVALASA (211374) 469 27 5.76% 27 0 0 5.76% 0% 0%
MUNAKALAVALASA (211375) 475 25 5.26% 25 0 0 5.26% 0% 0%
NAYARALAVALASA (211376) 601 219 36.44% 219 0 0 36.44% 0% 0%
PANASALAVALASA (211377) 223 4 1.79% 4 0 0 1.79% 0% 0%
PARAMPETA (211378) 326 39 11.96% 39 0 0 11.96% 0% 0%
PEDASIRLAM (211379) 342 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
PURLI (211380) 427 50 11.71% 50 0 0 11.71% 0% 0%
REGIDI (211381) 334 64 19.16% 64 0 0 19.16% 0% 0%
SANKILI (211382) 865 116 13.41% 116 0 0 13.41% 0% 0%
SARASANAPALLI (211383) 426 37 8.69% 37 0 0 8.69% 0% 0%
SOMARAJUPETA (211384) 330 29 8.79% 29 0 0 8.79% 0% 0%
THATIPADU (211385) 126 8 6.35% 8 0 0 6.35% 0% 0%
THOKALAVALASA (211386) 344 54 15.7% 54 0 0 15.7% 0% 0%
TUNIVADA (211387) 465 60 12.9% 58 2 0 12.47% 0.43% 0%
UNGARADA (211388) 320 48 15% 45 1 2 14.06% 0.31% 0.62%
UNUKURU (211389) 507 85 16.77% 84 1 0 16.57% 0.2% 0%
VANNALI (211390) 232 36 15.52% 36 0 0 15.52% 0% 0%
VAVILAVALASA (211391) 288 23 7.99% 23 0 0 7.99% 0% 0%
VENKAMPETA (211392) 371 75 20.22% 74 1 0 19.95% 0.27% 0%
VOPPANGI (211393) 284 58 20.42% 58 0 0 20.42% 0% 0%