House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SRIKAKULAM (519) >> Block : VANGARA (5579)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ARASADA (211654) 737 65 8.82% 65 0 0 8.82% 0% 0%
BHAGEMPETA (211655) 286 53 18.53% 53 0 0 18.53% 0% 0%
DEVAKIVADA (211656) 271 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
GEETANAPALLI (211657) 241 13 5.39% 13 0 0 5.39% 0% 0%
K.CH.PALLI (211658) 391 65 16.62% 62 3 0 15.86% 0.77% 0%
KINJANGI (211659) 273 13 4.76% 13 0 0 4.76% 0% 0%
KONANGIPADU (211660) 488 39 7.99% 39 0 0 7.99% 0% 0%
KOPARA (211661) 743 56 7.54% 56 0 0 7.54% 0% 0%
KOPPARAVALASA (211662) 469 91 19.4% 91 0 0 19.4% 0% 0%
LAXMIPETA (211664) 304 70 23.03% 70 0 0 23.03% 0% 0%
M.S.R.PURAM (211665) 499 41 8.22% 40 1 0 8.02% 0.2% 0%
MADDIVALASA (211666) 282 73 25.89% 73 0 0 25.89% 0% 0%
MADDUVALASA (211667) 261 1 0.38% 1 0 0 0.38% 0% 0%
MARUVADA (211669) 461 91 19.74% 91 0 0 19.74% 0% 0%
NEELAYYAVALASA (211670) 205 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
PATUVARDHANAM (211671) 205 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
RAJULAGUMADA (211672) 350 100 28.57% 100 0 0 28.57% 0% 0%
RUSHINGI (211673) 280 17 6.07% 17 0 0 6.07% 0% 0%
SANGAM (211674) 433 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
SIVVAM (211675) 435 76 17.47% 76 0 0 17.47% 0% 0%
SRIHARIPURAM (211676) 194 25 12.89% 25 0 0 12.89% 0% 0%
TALAGAM (211677) 494 161 32.59% 161 0 0 32.59% 0% 0%
V.V.R.PETA (211678) 498 209 41.97% 209 0 0 41.97% 0% 0%
VANGARA (211679) 384 19 4.95% 19 0 0 4.95% 0% 0%
VONI AGRAHARAM (211680) 552 56 10.14% 56 0 0 10.14% 0% 0%