House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SRIKAKULAM (519) >> Block : SANTHAKAVATI (5571)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
A.P.AGRAHARAM (211428) 396 4 1.01% 4 0 0 1.01% 0% 0%
BILLLANI (211429) 207 10 4.83% 10 0 0 4.83% 0% 0%
BODDURU (211430) 756 120 15.87% 120 0 0 15.87% 0% 0%
CHINNAYYAPETA (211431) 316 50 15.82% 50 0 0 15.82% 0% 0%
CHITARIPURAM (211432) 587 52 8.86% 52 0 0 8.86% 0% 0%
G.N.PURAM (211433) 453 13 2.87% 13 0 0 2.87% 0% 0%
GARIKIPADU (211434) 507 31 6.11% 31 0 0 6.11% 0% 0%
GOLLASEETHARAMPURAM (211435) 601 114 18.97% 112 2 0 18.64% 0.33% 0%
GOLLAVALASA (211436) 669 66 9.87% 66 0 0 9.87% 0% 0%
GOVINDHAPURAM (211437) 389 41 10.54% 39 2 0 10.03% 0.51% 0%
HONJARAM (211438) 514 48 9.34% 48 0 0 9.34% 0% 0%
JAVAM (211439) 370 96 25.95% 96 0 0 25.95% 0% 0%
K.RANACHANDHRAPURAM (211440) 184 39 21.2% 39 0 0 21.2% 0% 0%
KAKARAPALLI (211441) 682 64 9.38% 62 1 1 9.09% 0.15% 0.15%
KAVILI (211442) 240 23 9.58% 19 3 1 7.92% 1.25% 0.42%
KONDAGUDAM (211443) 374 61 16.31% 61 0 0 16.31% 0% 0%
KRISHNAMVALASA (211444) 355 11 3.1% 11 0 0 3.1% 0% 0%
MAMIDIPALLI (211445) 760 81 10.66% 78 3 0 10.26% 0.39% 0%
MANDAKURTI (211446) 1203 140 11.64% 133 0 7 11.06% 0% 0.58%
MANDARADA (211447) 534 69 12.92% 66 3 0 12.36% 0.56% 0%
MANTINA (211448) 551 74 13.43% 74 0 0 13.43% 0% 0%
MIRTHIVALASA (211449) 387 6 1.55% 6 0 0 1.55% 0% 0%
MODUGULAPETA (211450) 368 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
PULLITA (211451) 299 105 35.12% 101 2 0 33.78% 0.67% 0%
RAMARAYAPURAM (211452) 411 88 21.41% 88 0 0 21.41% 0% 0%
S.RANGARAYAPURAM (211453) 601 114 18.97% 112 2 0 18.64% 0.33% 0%
SANTHAKAVITI (211454) 436 82 18.81% 80 2 0 18.35% 0.46% 0%
SIRIPURAMM (211455) 1337 104 7.78% 104 0 0 7.78% 0% 0%
SURAVARAM (211456) 334 74 22.16% 73 1 0 21.86% 0.3% 0%
TALADA (211457) 479 111 23.17% 111 0 0 23.17% 0% 0%
TALATAMPARA (211458) 217 115 53% 112 2 0 51.61% 0.92% 0%
TAMARAM (211459) 418 46 11% 46 0 0 11% 0% 0%
VASUDAVAPATNAM (211460) 557 110 19.75% 110 0 0 19.75% 0% 0%
WALTAIR (211461) 623 25 4.01% 24 1 0 3.85% 0.16% 0%