House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SRIKAKULAM (519) >> Block : MELIAPUTTI (5559)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BANAPURAM (211057) 456 13 2.85% 13 0 0 2.85% 0% 0%
BHARANIKOTA (211058) 499 5 1% 5 0 0 1% 0% 0%
CHAPARA (211059) 1971 243 12.33% 232 10 0 11.77% 0.51% 0%
CHIPURUPALLE (211060) 406 22 5.42% 22 0 0 5.42% 0% 0%
DEENABANDHUPURAM (211061) 319 69 21.63% 69 0 0 21.63% 0% 0%
GANGARAJAPURAM (211062) 545 4 0.73% 4 0 0 0.73% 0% 0%
GOKARNAPURAM (211063) 324 25 7.72% 25 0 0 7.72% 0% 0%
GOPPILI (211064) 635 34 5.35% 33 1 0 5.2% 0.16% 0%
JADUPALLI (211065) 609 53 8.7% 52 1 0 8.54% 0.16% 0%
JODURU (211066) 573 11 1.92% 10 1 0 1.75% 0.17% 0%
KARAJADA (211067) 736 22 2.99% 22 0 0 2.99% 0% 0%
KERASINGI (211068) 925 60 6.49% 60 0 0 6.49% 0% 0%
KOSAMALA (211069) 577 34 5.89% 32 2 0 5.55% 0.35% 0%
MAREDUKOTA (211070) 334 75 22.46% 75 0 0 22.46% 0% 0%
MARRIPADU (C) (211071) 460 38 8.26% 33 5 0 7.17% 1.09% 0%
MARRIPADU (K) (211072) 345 12 3.48% 12 0 0 3.48% 0% 0%
MELIAPUTTI (211073) 1971 243 12.33% 232 10 0 11.77% 0.51% 0%
MUKTAPURAM (211074) 312 56 17.95% 56 0 0 17.95% 0% 0%
NADASANDARA (211075) 769 121 15.73% 121 0 0 15.73% 0% 0%
P.L.PURAM (211076) 545 4 0.73% 4 0 0 0.73% 0% 0%
PADDA (211077) 267 13 4.87% 13 0 0 4.87% 0% 0%
PARASURAMPURAM (211078) 490 98 20% 90 8 0 18.37% 1.63% 0%
PATTUPURAM (211079) 590 12 2.03% 11 1 0 1.86% 0.17% 0%
PEDAPADMAPURAM (211080) 568 13 2.29% 12 0 1 2.11% 0% 0.18%
RATTINI (211081) 769 121 15.73% 121 0 0 15.73% 0% 0%
S.L.PURAM (211082) 736 22 2.99% 22 0 0 2.99% 0% 0%
SEKHARAPURAM (211083) 530 53 10% 52 1 0 9.81% 0.19% 0%
SIRIAKANDI (211084) 261 13 4.98% 13 0 0 4.98% 0% 0%
SUNDARADA (211085) 168 40 23.81% 40 0 0 23.81% 0% 0%
VASUNDHARA (211086) 769 121 15.73% 121 0 0 15.73% 0% 0%
VENKATAPURAM (211087) 480 136 28.33% 135 1 0 28.12% 0.21% 0%