House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SRIKAKULAM (519) >> Block : MANDASA (5558)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AMBUGAM (211019) 672 38 5.65% 37 1 0 5.51% 0.15% 0%
BAHADAPALLI (211020) 580 288 49.66% 287 1 0 49.48% 0.17% 0%
BAIRISARANGAPURAM (211021) 584 47 8.05% 34 0 13 5.82% 0% 2.23%
BALIGAM (211022) 563 159 28.24% 158 1 0 28.06% 0.18% 0%
BELLUPATIA (211023) 297 35 11.78% 35 0 0 11.78% 0% 0%
BETHALAPURAM (211024) 628 176 28.03% 176 0 0 28.03% 0% 0%
BHOGHABANDHA (211025) 409 31 7.58% 31 0 0 7.58% 0% 0%
BINNALA (211026) 558 77 13.8% 76 1 0 13.62% 0.18% 0%
BOGAPURAM (211027) 779 74 9.5% 74 0 0 9.5% 0% 0%
BUDARASINGI (211028) 693 20 2.89% 20 0 0 2.89% 0% 0%
CHEEPI (211029) 346 33 9.54% 33 0 0 9.54% 0% 0%
DUNNAVOORU (211030) 401 236 58.85% 236 0 0 58.85% 0% 0%
HAMSARALI (211031) 335 5 1.49% 5 0 0 1.49% 0% 0%
HARIPURAM (211032) 522 39 7.47% 39 0 0 7.47% 0% 0%
HONNALI (211033) 318 73 22.96% 73 0 0 22.96% 0% 0%
JILLUNDA (211034) 445 3 0.67% 3 0 0 0.67% 0% 0%
KONDALOGAM (211035) 669 29 4.33% 29 0 0 4.33% 0% 0%
KONKADAPUTTI (211036) 584 26 4.45% 26 0 0 4.45% 0% 0%
KOTTAPALLI (211037) 298 41 13.76% 40 1 0 13.42% 0.34% 0%
KUNTIKOTA (211038) 300 8 2.67% 8 0 0 2.67% 0% 0%
LOHARIBANDA (211039) 731 184 25.17% 183 1 0 25.03% 0.14% 0%
MAKARAJOLA (211040) 616 82 13.31% 82 0 0 13.31% 0% 0%
MANDASA (211041) 1833 144 7.86% 138 5 1 7.53% 0.27% 0.05%
MULIPADU (211042) 371 58 15.63% 57 0 1 15.36% 0% 0.27%
NARASINGUPURAM (211043) 347 4 1.15% 4 0 0 1.15% 0% 0%
NARAYANAPURAM (211044) 622 451 72.51% 447 4 0 71.86% 0.64% 0%
PIDIMANDASA (211045) 530 24 4.53% 24 0 0 4.53% 0% 0%
PITATOLI (211046) 217 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
POTTANGI (211047) 358 65 18.16% 65 0 0 18.16% 0% 0%
RAMPURAM (211048) 418 194 46.41% 193 1 0 46.17% 0.24% 0%
SABHAKOTA (211049) 432 21 4.86% 21 0 0 4.86% 0% 0%
SARIYAPALLI (211050) 839 289 34.45% 288 1 0 34.33% 0.12% 0%
SIDDIGAM (211051) 278 37 13.31% 37 0 0 13.31% 0% 0%
SIRIPURAM (211052) 779 74 9.5% 74 0 0 9.5% 0% 0%
SONDIPUDI (211053) 303 55 18.15% 55 0 0 18.15% 0% 0%
SUVARNAPURAM (211054) 490 178 36.33% 177 1 0 36.12% 0.2% 0%
THALLAGURANTI (211055) 508 25 4.92% 25 0 0 4.92% 0% 0%
V.G.PURAM (211056) 235 22 9.36% 22 0 0 9.36% 0% 0%