House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SRIKAKULAM (519) >> Block : TEKKALI (5577)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AKKAVARAM (211590) 458 67 14.63% 67 0 0 14.63% 0% 0%
AYODHYAPURAM (211591) 446 41 9.19% 41 0 0 9.19% 0% 0%
BANNUVADA (211592) 396 80 20.2% 80 0 0 20.2% 0% 0%
BHAGAVANPURAM (211593) 543 78 14.36% 78 0 0 14.36% 0% 0%
BOPPAIPURAM (211594) 262 54 20.61% 54 0 0 20.61% 0% 0%
BURAGAM (211595) 719 127 17.66% 127 0 0 17.66% 0% 0%
CHAKIPALLE (211596) 337 58 17.21% 58 0 0 17.21% 0% 0%
GUDEM (211597) 452 45 9.96% 45 0 0 9.96% 0% 0%
KONUSULAKOTHURU (211598) 288 13 4.51% 13 0 0 4.51% 0% 0%
LINGALAVALASA (211599) 910 54 5.93% 54 0 0 5.93% 0% 0%
MEGHAVARAM (211600) 891 87 9.76% 86 1 0 9.65% 0.11% 0%
MOKHALINGAPURAM (211601) 378 21 5.56% 21 0 0 5.56% 0% 0%
NARSINGAPALLE (211602) 630 74 11.75% 71 3 0 11.27% 0.48% 0%
PARASARAMPURAM (211603) 178 68 38.2% 67 1 0 37.64% 0.56% 0%
PATHANAUPADA (211604) 536 27 5.04% 23 3 1 4.29% 0.56% 0.19%
PEDAROKALLAPALLI (211605) 185 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
PEDDASANA (211606) 443 24 5.42% 24 0 0 5.42% 0% 0%
POLAVARAM (211607) 576 24 4.17% 21 3 0 3.65% 0.52% 0%
RADHAVALLABHAPURAM (211608) 576 24 4.17% 21 3 0 3.65% 0.52% 0%
RAVIVALASA (211609) 786 93 11.83% 89 4 0 11.32% 0.51% 0%
SASANAM (211610) 357 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
SEETHAPURAM (211611) 784 130 16.58% 129 1 0 16.45% 0.13% 0%
TALAGAM (211612) 419 47 11.22% 46 1 0 10.98% 0.24% 0%
TEKKALI (211613) 5538 925 16.7% 760 162 3 13.72% 2.93% 0.05%
TELINEELAPURAM (211614) 252 35 13.89% 35 0 0 13.89% 0% 0%
THIRLANGI (211615) 860 130 15.12% 129 1 0 15% 0.12% 0%
TOLUSURUPALLE (211616) 648 73 11.27% 72 1 0 11.11% 0.15% 0%