House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SRIKAKULAM (519) >> Block : L.N PETA (5556)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BORRAMPETA (210974) 312 63 20.19% 62 1 0 19.87% 0.32% 0%
BOTTADASINGI (210975) 381 58 15.22% 56 0 2 14.7% 0% 0.52%
CHINTALABADAVANJA (210976) 389 15 3.86% 15 0 0 3.86% 0% 0%
CHORLANGI (210977) 414 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
DABBA PADU (210978) 261 23 8.81% 23 0 0 8.81% 0% 0%
DHANUKUVADA (210979) 246 31 12.6% 29 0 2 11.79% 0% 0.81%
GOTTIPALLI (210980) 276 55 19.93% 55 0 0 19.93% 0% 0%
KARAKAVALASA (210981) 594 127 21.38% 127 0 0 21.38% 0% 0%
KOMMUVALASA (210982) 251 42 16.73% 41 0 1 16.33% 0% 0.4%
KOVILAM (210983) 315 35 11.11% 35 0 0 11.11% 0% 0%
MIRIAPALLI (210984) 395 49 12.41% 49 0 0 12.41% 0% 0%
MUNAGAPADU (210985) 211 6 2.84% 5 0 1 2.37% 0% 0.47%
PEDDAKOLLIVALASA (210986) 767 74 9.65% 74 0 0 9.65% 0% 0%
PEDDAKOTA (210987) 1333 76 5.7% 75 1 0 5.63% 0.08% 0%
RAVICHENDRI (210988) 361 60 16.62% 59 1 0 16.34% 0.28% 0%
SIDDANTHAM (210989) 122 22 18.03% 21 0 0 17.21% 0% 0%
SUMANTA PURAM (210990) 163 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
THURAKAPETA KRISHNAPURAM (210991) 547 26 4.75% 25 1 0 4.57% 0.18% 0%
YEMBARAM (210992) 482 29 6.02% 29 0 0 6.02% 0% 0%