House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SRIKAKULAM (519) >> Block : ETCHERLA (5546)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
A.A.VALASA (210685) 347 72 20.75% 71 1 0 20.46% 0.29% 0%
AJJARAM (210686) 869 24 2.76% 24 0 0 2.76% 0% 0%
ALLINAGARAM (210687) 1512 122 8.07% 118 4 0 7.8% 0.26% 0%
BADEVANIPETA (210688) 1305 59 4.52% 59 0 0 4.52% 0% 0%
BHAGIRADHI PURAM (210689) 428 2 0.47% 2 0 0 0.47% 0% 0%
BONTALA KODURU (210690) 846 81 9.57% 81 0 0 9.57% 0% 0%
BUDAGATLA PALEM (210691) 1150 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
CHILAKAPALEM (210692) 1512 122 8.07% 118 4 0 7.8% 0.26% 0%
D.MATCHELESAM (210693) 1583 93 5.87% 93 0 0 5.87% 0% 0%
DHARMAVARAM (210694) 1583 93 5.87% 93 0 0 5.87% 0% 0%
DOMAM (210695) 393 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
ETCHERLA (210696) 872 125 14.33% 109 16 0 12.5% 1.83% 0%
FAREEDPETA (210697) 2551 192 7.53% 175 11 6 6.86% 0.43% 0.24%
IBRAHIMBAD (210698) 492 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
JARAJAM (210699) 555 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
KESAVARAO PETA (210700) 2551 192 7.53% 175 11 6 6.86% 0.43% 0.24%
KONGARAM (210701) 1125 11 0.98% 11 0 0 0.98% 0% 0%
KOTHA PETA (210702) 1706 157 9.2% 157 0 0 9.2% 0% 0%
KOYYAM (210703) 1305 59 4.52% 59 0 0 4.52% 0% 0%
KUPPILI (210704) 1150 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
KUSALAPURAM (210705) 1063 47 4.42% 39 8 0 3.67% 0.75% 0%
MUDDADA (210706) 1706 157 9.2% 157 0 0 9.2% 0% 0%
PONNADA (210707) 1313 57 4.34% 56 0 0 4.27% 0% 0%
PUDIVALASA (210708) 351 35 9.97% 35 0 0 9.97% 0% 0%
S.M.PURAM (210709) 2551 192 7.53% 175 11 6 6.86% 0.43% 0.24%
S.S.R.PURAM (210710) 590 114 19.32% 114 0 0 19.32% 0% 0%
THAMMINAIDU PETA (210711) 502 86 17.13% 83 3 0 16.53% 0.6% 0%
THOTAPALEM (210712) 1249 236 18.9% 234 2 0 18.73% 0.16% 0%