House ownership status of ST Households

State : GUJARAT (24)
District Name Total
Households
Total
ST Households
% of
ST Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AHMADABAD (438) 440855 7155 1.62% 6720 263 165 1.52% 0.06% 0.04%
AMRELI (439) 243383 1993 0.82% 1736 177 60 0.71% 0.07% 0.02%
ANAND (440) 312769 2958 0.95% 2547 210 189 0.81% 0.07% 0.06%
ARVALLI (672) 186648 39889 21.37% 39271 390 168 21.04% 0.21% 0.09%
BANAS KANTHA (441) 518267 43160 8.33% 42038 641 462 8.11% 0.12% 0.09%
BHARUCH (442) 228924 80209 35.04% 77935 1599 638 34.04% 0.7% 0.28%
BHAVNAGAR (443) 245427 1354 0.55% 1128 146 78 0.46% 0.06% 0.03%
BOTAD (676) 91107 744 0.82% 699 27 18 0.77% 0.03% 0.02%
CHHOTAUDEPUR (668) 197218 151005 76.57% 146890 2073 1975 74.48% 1.05% 1%
DANG (444) 44869 42381 94.45% 41197 360 792 91.82% 0.8% 1.77%
DEVBHUMI DWARKA (674) 88598 1841 2.08% 1456 316 38 1.64% 0.36% 0.04%
DOHAD (445) 337849 255282 75.56% 252178 1018 1991 74.64% 0.3% 0.59%
GANDHINAGAR (446) 510380 6402 1.25% 5806 420 169 1.14% 0.08% 0.03%
GIR SOMNATH (675) 140697 2297 1.63% 2141 111 45 1.52% 0.08% 0.03%
JAMNAGAR (447) 119682 4358 3.64% 4088 215 48 3.42% 0.18% 0.04%
JUNAGADH (448) 186867 5539 2.96% 5185 210 136 2.77% 0.11% 0.07%
KACHCHH (449) 275000 3825 1.39% 3115 495 208 1.13% 0.18% 0.08%
KHEDA (450) 332510 5228 1.57% 4602 349 261 1.38% 0.1% 0.08%
MAHESANA (451) 384368 1620 0.42% 1319 198 97 0.34% 0.05% 0.03%
MORBI (673) 132389 2646 2% 2214 256 175 1.67% 0.19% 0.13%
Mahisagar (669) 180188 64006 35.52% 63587 215 187 35.29% 0.12% 0.1%
NARMADA (452) 112093 93343 83.27% 91773 1058 494 81.87% 0.94% 0.44%
NAVSARI (453) 220329 126113 57.24% 124581 741 775 56.54% 0.34% 0.35%
PANCH MAHALS (454) 273124 57232 20.95% 56382 494 341 20.64% 0.18% 0.12%
PATAN (455) 214617 1569 0.73% 1470 61 37 0.68% 0.03% 0.02%
PORBANDAR (456) 63747 3205 5.03% 3033 123 44 4.76% 0.19% 0.07%
RAJKOT (457) 265412 5573 2.1% 4752 363 424 1.79% 0.14% 0.16%
SABAR KANTHA (458) 248742 57539 23.13% 56757 485 239 22.82% 0.19% 0.1%
SURAT (459) 297484 146808 49.35% 143052 2366 1366 48.09% 0.8% 0.46%
SURENDRANAGAR (460) 214633 4048 1.89% 3883 115 49 1.81% 0.05% 0.02%
TAPI (641) 167292 141710 84.71% 137980 1481 2229 82.48% 0.89% 1.33%
VADODARA (461) 377757 42079 11.14% 38608 2152 1067 10.22% 0.57% 0.28%
VALSAD (462) 276071 159876 57.91% 157934 1154 754 57.21% 0.42% 0.27%