Income source of ST Households

State : RAJASTHAN (8)
District Name Total
Households
Total
ST Households
% of
ST Households
No. of Households with income source % of Households with income source
No. of Households with income source
1 = Cultivation
No. of Households with income source
2=Manual
Casual Labour
No. of Households with income source
3=Part-time
or Full-Time
Domestic Service
No. of Households with income source
4=Foraging
Rag Picking
No. of Households with income source
5=Non-agricultural
Own Account
Enterprise
No. of Households with income source
6=Begging/Charity/
Alms collection
No. of Households with income source
7=
Others
%. of Households with income source
1 =
Cultivation
%. of Households with income source
2=Manual
Casual Labour
%. of Households with income source
3=Part-time
or Full-Time
Domestic Service
%. of Households with income source
4=Foraging
Rag Picking
%. of Households with income source
5=Non-agricultural
Own Account
Enterprise
%. of Households with income source
6=Begging/Charity/
Alms collection
%. of Households with income source
7=
Others
AJMER (86) 311000 11095 3.57% 3623 6370 229 4 69 22 756 1.16% 2.05% 0.07% 0% 0.02% 0.01% 0.24%
ALWAR (87) 513384 43778 8.53% 22741 14261 825 53 401 94 5393 4.43% 2.78% 0.16% 0.01% 0.08% 0.02% 1.05%
BANSWARA (88) 352093 281769 80.03% 186538 81256 4898 308 660 230 7712 52.98% 23.08% 1.39% 0.09% 0.19% 0.07% 2.19%
BARAN (89) 211868 56185 26.52% 24015 30032 468 27 61 58 1501 11.33% 14.17% 0.22% 0.01% 0.03% 0.03% 0.71%
BARMER (90) 464843 33142 7.13% 15767 14999 586 50 71 217 1431 3.39% 3.23% 0.13% 0.01% 0.02% 0.05% 0.31%
BHARATPUR (91) 343912 8427 2.45% 4882 2168 133 8 12 35 1189 1.42% 0.63% 0.04% 0% 0% 0.01% 0.35%
BHILWARA (92) 389727 49101 12.6% 18926 25279 1578 31 88 133 2978 4.86% 6.49% 0.4% 0.01% 0.02% 0.03% 0.76%
BIKANER (93) 256741 1885 0.73% 769 956 27 1 4 9 101 0.3% 0.37% 0.01% 0% 0% 0% 0.04%
BUNDI (94) 195654 48712 24.9% 26233 18685 749 47 400 86 2453 13.41% 9.55% 0.38% 0.02% 0.2% 0.04% 1.25%
CHITTORGARH (95) 274103 43026 15.7% 17117 24317 537 14 32 52 912 6.24% 8.87% 0.2% 0.01% 0.01% 0.02% 0.33%
CHURU (96) 274894 3220 1.17% 1549 1250 81 12 3 12 313 0.56% 0.45% 0.03% 0% 0% 0% 0.11%
DAUSA (97) 263893 73385 27.81% 42466 21262 1727 135 497 142 7150 16.09% 8.06% 0.65% 0.05% 0.19% 0.05% 2.71%
DHOLPUR (98) 173337 10370 5.98% 3008 5820 355 26 32 36 1093 1.74% 3.36% 0.2% 0.01% 0.02% 0.02% 0.63%
DUNGARPUR (99) 295611 211551 71.56% 79678 113771 9487 231 293 253 6853 26.95% 38.49% 3.21% 0.08% 0.1% 0.09% 2.32%
GANGANAGAR (100) 284336 1053 0.37% 89 662 41 89 6 3 162 0.03% 0.23% 0.01% 0.03% 0% 0% 0.06%
HANUMANGARH (101) 275571 1484 0.54% 378 955 19 6 5 7 114 0.14% 0.35% 0.01% 0% 0% 0% 0.04%
JAIPUR (102) 526736 65510 12.44% 23398 32637 1341 37 458 101 7506 4.44% 6.2% 0.25% 0.01% 0.09% 0.02% 1.43%
JAISALMER (103) 109631 6566 5.99% 1538 4417 111 79 48 30 336 1.4% 4.03% 0.1% 0.07% 0.04% 0.03% 0.31%
JALORE (104) 324303 32659 10.07% 10921 18787 814 79 437 112 1493 3.37% 5.79% 0.25% 0.02% 0.13% 0.03% 0.46%
JHALAWAR (105) 260342 36252 13.92% 15970 18209 513 22 89 40 1393 6.13% 6.99% 0.2% 0.01% 0.03% 0.02% 0.54%
JHUNJHUNU (106) 317444 8969 2.83% 1805 4787 282 5 114 22 1945 0.57% 1.51% 0.09% 0% 0.04% 0.01% 0.61%
JODHPUR (107) 457675 16863 3.68% 4246 10882 377 15 72 69 1201 0.93% 2.38% 0.08% 0% 0.02% 0.02% 0.26%
KARAULI (108) 250338 64525 25.78% 31985 23371 1267 82 539 182 7099 12.78% 9.34% 0.51% 0.03% 0.22% 0.07% 2.84%
KOTA (109) 138124 22265 16.12% 12223 8784 267 12 61 29 875 8.85% 6.36% 0.19% 0.01% 0.04% 0.02% 0.63%
NAGAUR (110) 512183 2496 0.49% 408 1722 85 5 6 26 244 0.08% 0.34% 0.02% 0% 0% 0.01% 0.05%
PALI (111) 347265 26753 7.7% 6576 17244 669 75 229 41 1904 1.89% 4.97% 0.19% 0.02% 0.07% 0.01% 0.55%
PRATAPGARH (629) 177687 120028 67.55% 78546 38504 1128 48 61 144 1587 44.2% 21.67% 0.63% 0.03% 0.03% 0.08% 0.89%
RAJSAMAND (112) 220068 33044 15.02% 5543 25238 860 33 115 43 1194 2.52% 11.47% 0.39% 0.01% 0.05% 0.02% 0.54%
SAWAI MADHOPUR (113) 220876 54175 24.53% 35976 12048 778 23 141 144 5057 16.29% 5.45% 0.35% 0.01% 0.06% 0.07% 2.29%
SIKAR (114) 365116 13775 3.77% 2908 7866 512 9 148 21 2305 0.8% 2.15% 0.14% 0% 0.04% 0.01% 0.63%
SIROHI (115) 168925 50257 29.75% 14156 31474 1087 43 316 64 3103 8.38% 18.63% 0.64% 0.03% 0.19% 0.04% 1.84%
TONK (116) 233126 37814 16.22% 22848 11719 885 14 90 98 2134 9.8% 5.03% 0.38% 0.01% 0.04% 0.04% 0.92%
UDAIPUR (117) 541055 303698 56.13% 118262 166266 7420 210 440 347 10653 21.86% 30.73% 1.37% 0.04% 0.08% 0.06% 1.97%