Excluded ST Households

State : BIHAR (10)
District Name Total
Households
Total
ST Households
% of
ST Households
No. of Excluded Households with exclusion criteria % of Excluded Households with exclusion criteria Atleast One Exclusion
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
ARARIA (188) 650191 12428 1.91% 685 146 132 154 112 324 130 130 176 506 391 93 82 58 0.11% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.05% 0.02% 0.02% 0.03% 0.08% 0.06% 0.01% 0.01% 0.01% 1906
ARWAL (611) 115379 145 0.13% 7 6 0 2 4 2 0 0 15 4 2 2 1 1 0.01% 0.01% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.01% 0% 0% 0% 0% 0% 32
AURANGABAD (189) 370285 1133 0.31% 86 33 23 29 13 60 26 26 133 110 16 16 11 10 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0% 0.02% 0.01% 0.01% 0.04% 0.03% 0% 0% 0% 0% 317
BANKA (190) 397367 20005 5.03% 1093 375 461 248 467 519 246 246 293 601 599 203 292 110 0.28% 0.09% 0.12% 0.06% 0.12% 0.13% 0.06% 0.06% 0.07% 0.15% 0.15% 0.05% 0.07% 0.03% 3091
BEGUSARAI (191) 508862 379 0.07% 23 2 4 6 4 11 3 3 4 3 4 1 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 39
BHAGALPUR (192) 485762 9228 1.9% 1323 83 53 828 132 983 448 448 748 210 126 43 148 25 0.27% 0.02% 0.01% 0.17% 0.03% 0.2% 0.09% 0.09% 0.15% 0.04% 0.03% 0.01% 0.03% 0.01% 2541
BHOJPUR (193) 426775 3442 0.81% 307 21 21 166 49 160 96 96 509 27 35 5 6 4 0.07% 0% 0% 0.04% 0.01% 0.04% 0.02% 0.02% 0.12% 0.01% 0.01% 0% 0% 0% 852
BUXAR (194) 241661 6245 2.58% 578 105 141 207 87 281 172 172 1354 106 54 37 19 15 0.24% 0.04% 0.06% 0.09% 0.04% 0.12% 0.07% 0.07% 0.56% 0.04% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 1901
DARBHANGA (195) 977418 1881 0.19% 344 22 35 51 81 56 62 62 57 59 57 6 12 6 0.04% 0% 0% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0% 0% 0% 502
GAYA (196) 665944 744 0.11% 154 15 45 23 16 49 9 9 77 14 40 5 2 2 0.02% 0% 0.01% 0% 0% 0.01% 0% 0% 0.01% 0% 0.01% 0% 0% 0% 301
GOPALGANJ (197) 394660 13966 3.54% 1601 192 214 381 150 763 251 251 2395 163 84 41 253 20 0.41% 0.05% 0.05% 0.1% 0.04% 0.19% 0.06% 0.06% 0.61% 0.04% 0.02% 0.01% 0.06% 0.01% 4067
JAMUI (198) 292670 14532 4.97% 1322 454 393 487 445 488 454 454 325 1093 249 208 128 134 0.45% 0.16% 0.13% 0.17% 0.15% 0.17% 0.16% 0.16% 0.11% 0.37% 0.09% 0.07% 0.04% 0.05% 3020
JEHANABAD (199) 170675 184 0.11% 14 15 8 12 21 16 13 13 45 16 1 4 4 2 0.01% 0.01% 0% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.03% 0.01% 0% 0% 0% 0% 74
KAIMUR (BHABUA) (200) 237393 9381 3.95% 623 352 173 198 58 413 120 120 1170 201 65 115 120 37 0.26% 0.15% 0.07% 0.08% 0.02% 0.17% 0.05% 0.05% 0.49% 0.08% 0.03% 0.05% 0.05% 0.02% 2362
KATIHAR (201) 650044 40915 6.29% 1729 451 432 1053 496 1291 751 751 865 873 554 423 272 226 0.27% 0.07% 0.07% 0.16% 0.08% 0.2% 0.12% 0.12% 0.13% 0.13% 0.09% 0.07% 0.04% 0.03% 5226
KHAGARIA (202) 390899 335 0.09% 56 5 3 19 16 22 23 23 8 14 28 0 5 0 0.01% 0% 0% 0% 0% 0.01% 0.01% 0.01% 0% 0% 0.01% 0% 0% 0% 106
KISHANGANJ (203) 308989 13572 4.39% 633 192 115 96 440 115 161 161 423 166 129 126 96 51 0.2% 0.06% 0.04% 0.03% 0.14% 0.04% 0.05% 0.05% 0.14% 0.05% 0.04% 0.04% 0.03% 0.02% 1875
LAKHISARAI (204) 141284 1521 1.08% 107 9 15 28 10 29 25 25 66 11 8 3 5 2 0.08% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.05% 0.01% 0.01% 0% 0% 0% 219
MADHEPURA (205) 529361 3392 0.64% 228 45 36 203 58 144 91 91 100 197 27 26 67 10 0.04% 0.01% 0.01% 0.04% 0.01% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.04% 0.01% 0% 0.01% 0% 700
MADHUBANI (206) 1029016 2392 0.23% 468 42 78 54 36 132 53 53 121 148 88 3 39 0 0.05% 0% 0.01% 0.01% 0% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0% 0% 0% 823
MUNGER (207) 233134 4333 1.86% 165 9 12 358 63 336 244 244 212 21 19 13 26 6 0.07% 0% 0.01% 0.15% 0.03% 0.14% 0.1% 0.1% 0.09% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0% 607
MUZAFFARPUR (208) 1008082 2382 0.24% 222 70 67 70 76 97 78 78 136 80 40 11 29 8 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0% 0% 0% 0% 504
NALANDA (209) 474078 314 0.07% 35 7 17 20 7 40 10 10 94 11 5 15 6 7 0.01% 0% 0% 0% 0% 0.01% 0% 0% 0.02% 0% 0% 0% 0% 0% 139
NAWADA (210) 356367 544 0.15% 17 6 10 8 5 12 3 3 82 25 6 2 4 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.02% 0.01% 0% 0% 0% 0% 110
PASHCHIM CHAMPARAN (211) 746302 55846 7.48% 7692 1187 972 1016 547 2199 546 546 3306 784 587 718 943 519 1.03% 0.16% 0.13% 0.14% 0.07% 0.29% 0.07% 0.07% 0.44% 0.11% 0.08% 0.1% 0.13% 0.07% 12467
PATNA (212) 695003 1226 0.18% 175 17 17 55 22 53 38 38 245 44 45 8 12 4 0.03% 0% 0% 0.01% 0% 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.01% 0.01% 0% 0% 0% 415
PURBI CHAMPARAN (213) 961567 6272 0.65% 973 178 100 89 163 232 99 99 579 186 152 67 121 44 0.1% 0.02% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.06% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0% 1655
PURNIA (214) 733082 33071 4.51% 3138 468 454 395 476 695 360 360 585 540 235 273 405 186 0.43% 0.06% 0.06% 0.05% 0.06% 0.09% 0.05% 0.05% 0.08% 0.07% 0.03% 0.04% 0.06% 0.03% 5782
ROHTAS (215) 409379 6817 1.67% 270 99 75 148 53 226 103 103 538 191 45 48 62 25 0.07% 0.02% 0.02% 0.04% 0.01% 0.06% 0.03% 0.03% 0.13% 0.05% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 1131
SAHARSA (216) 401095 1461 0.36% 95 17 8 19 14 32 26 26 9 10 23 3 6 1 0.02% 0% 0% 0% 0% 0.01% 0.01% 0.01% 0% 0% 0.01% 0% 0% 0% 177
SAMASTIPUR (217) 949588 543 0.06% 57 17 8 65 23 79 57 57 29 30 14 1 0 1 0.01% 0% 0% 0.01% 0% 0.01% 0.01% 0.01% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 140
SARAN (218) 601329 9712 1.62% 922 76 49 455 115 626 282 282 1690 279 56 17 25 4 0.15% 0.01% 0.01% 0.08% 0.02% 0.1% 0.05% 0.05% 0.28% 0.05% 0.01% 0% 0% 0% 2848
SHEIKHPURA (219) 92132 189 0.21% 10 1 2 1 2 5 1 1 43 1 1 0 4 0 0.01% 0% 0% 0% 0% 0.01% 0% 0% 0.05% 0% 0% 0% 0% 0% 53
SHEOHAR (220) 151903 152 0.1% 22 2 2 0 23 0 3 3 4 2 2 0 0 0 0.01% 0% 0% 0% 0.02% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40
SITAMARHI (221) 852415 1329 0.16% 189 47 36 46 48 63 48 48 64 47 54 12 15 9 0.02% 0.01% 0% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0% 0% 0% 320
SIWAN (222) 534103 20356 3.81% 1631 225 141 780 174 1389 468 468 3537 374 103 62 120 20 0.31% 0.04% 0.03% 0.15% 0.03% 0.26% 0.09% 0.09% 0.66% 0.07% 0.02% 0.01% 0.02% 0% 5361
SUPAUL (223) 525924 2937 0.56% 286 58 31 90 166 69 65 65 103 67 47 31 81 28 0.05% 0.01% 0.01% 0.02% 0.03% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 668
VAISHALI (224) 650211 1185 0.18% 128 10 15 36 36 47 54 54 59 13 10 6 12 3 0.02% 0% 0% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0% 0% 0% 0% 0% 236