SC Households with salaried jobs

State : MAHARASHTRA (27)
District Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AHMEDNAGAR (466) 733945 89040 12.13% 4656 1238 1807 0.63% 0.17% 0.25%
AKOLA (467) 256471 65540 25.55% 2251 168 472 0.88% 0.07% 0.18%
AMRAVATI (468) 438820 90109 20.53% 2987 431 529 0.68% 0.1% 0.12%
AURANGABAD (469) 437160 50100 11.46% 1136 311 808 0.26% 0.07% 0.18%
BEED (470) 451311 54088 11.98% 1828 268 291 0.41% 0.06% 0.06%
BHANDARA (471) 230804 42723 18.51% 3015 261 789 1.31% 0.11% 0.34%
BULDHANA (472) 459981 91085 19.8% 3562 219 365 0.77% 0.05% 0.08%
CHANDRAPUR (473) 375621 58988 15.7% 3985 928 1406 1.06% 0.25% 0.37%
DHULE (474) 285062 15574 5.46% 828 88 145 0.29% 0.03% 0.05%
GADCHIROLI (475) 210013 25925 12.34% 1830 103 319 0.87% 0.05% 0.15%
GONDIA (476) 247259 34771 14.06% 1445 88 366 0.58% 0.04% 0.15%
HINGOLI (477) 198682 23057 11.6% 658 81 78 0.33% 0.04% 0.04%
JALGAON (478) 629590 61477 9.76% 3007 542 444 0.48% 0.09% 0.07%
JALNA (479) 303458 42259 13.93% 799 115 163 0.26% 0.04% 0.05%
KOLHAPUR (480) 575423 76898 13.36% 5374 2096 8610 0.93% 0.36% 1.5%
LATUR (481) 360602 74855 20.76% 2811 279 786 0.78% 0.08% 0.22%
NAGPUR (484) 369674 67596 18.29% 5329 1348 6143 1.44% 0.36% 1.66%
NANDED (485) 480900 90791 18.88% 2929 339 467 0.61% 0.07% 0.1%
NANDURBAR (486) 288702 6698 2.32% 514 59 49 0.18% 0.02% 0.02%
NASHIK (487) 675050 47686 7.06% 2970 609 1529 0.44% 0.09% 0.23%
OSMANABAD (488) 297568 48137 16.18% 2073 245 466 0.7% 0.08% 0.16%
PALGHAR (665) 326612 5023 1.54% 784 273 869 0.24% 0.08% 0.27%
PARBHANI (489) 258608 34549 13.36% 607 70 122 0.23% 0.03% 0.05%
PUNE (490) 695094 60119 8.65% 3736 1048 9260 0.54% 0.15% 1.33%
RAIGAD (491) 385444 10915 2.83% 1626 776 1958 0.42% 0.2% 0.51%
RATNAGIRI (492) 336151 16097 4.79% 1616 156 902 0.48% 0.05% 0.27%
SANGLI (493) 411888 48591 11.8% 2850 820 2243 0.69% 0.2% 0.54%
SATARA (494) 509977 43770 8.58% 3218 803 2014 0.63% 0.16% 0.39%
SINDHUDURG (495) 180815 11109 6.14% 1405 125 300 0.78% 0.07% 0.17%
SOLAPUR (496) 589485 85503 14.5% 3625 768 854 0.61% 0.13% 0.14%
THANE (497) 221773 11787 5.31% 2045 535 1871 0.92% 0.24% 0.84%
WARDHA (498) 225903 36004 15.94% 2661 324 1025 1.18% 0.14% 0.45%
WASHIM (499) 216989 44746 20.62% 1452 261 156 0.67% 0.12% 0.07%
YAVATMAL (500) 547546 68561 12.52% 2984 243 610 0.54% 0.04% 0.11%