SC Households with salaried jobs

State : GUJARAT (24)
District Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AHMADABAD (438) 440855 32653 7.41% 1582 291 5168 0.36% 0.07% 1.17%
AMRELI (439) 243383 22267 9.15% 900 57 147 0.37% 0.02% 0.06%
ANAND (440) 312769 14705 4.7% 821 221 1016 0.26% 0.07% 0.32%
ARVALLI (672) 186648 10848 5.81% 1067 65 155 0.57% 0.03% 0.08%
BANAS KANTHA (441) 518267 52798 10.19% 2854 251 516 0.55% 0.05% 0.1%
BHARUCH (442) 228924 7467 3.26% 505 224 1294 0.22% 0.1% 0.57%
BHAVNAGAR (443) 245427 11411 4.65% 454 71 96 0.18% 0.03% 0.04%
BOTAD (676) 91107 5021 5.51% 116 23 143 0.13% 0.03% 0.16%
CHHOTAUDEPUR (668) 197218 4597 2.33% 348 18 95 0.18% 0.01% 0.05%
DANG (444) 44869 140 0.31% 53 0 6 0.12% 0% 0.01%
DEVBHUMI DWARKA (674) 88598 4973 5.61% 126 18 73 0.14% 0.02% 0.08%
DOHAD (445) 337849 6314 1.87% 407 13 38 0.12% 0% 0.01%
GANDHINAGAR (446) 510380 21736 4.26% 3539 1250 3705 0.69% 0.24% 0.73%
GIR SOMNATH (675) 140697 18051 12.83% 433 71 161 0.31% 0.05% 0.11%
JAMNAGAR (447) 119682 11439 9.56% 267 58 59 0.22% 0.05% 0.05%
JUNAGADH (448) 186867 22973 12.29% 565 40 60 0.3% 0.02% 0.03%
KACHCHH (449) 275000 29227 10.63% 965 339 1455 0.35% 0.12% 0.53%
KHEDA (450) 332510 15382 4.63% 764 87 550 0.23% 0.03% 0.17%
MAHESANA (451) 384368 23862 6.21% 1238 290 1498 0.32% 0.08% 0.39%
MORBI (673) 132389 13928 10.52% 219 130 284 0.17% 0.1% 0.21%
Mahisagar (669) 180188 9395 5.21% 854 37 95 0.47% 0.02% 0.05%
NARMADA (452) 112093 1509 1.35% 192 5 25 0.17% 0% 0.02%
NAVSARI (453) 220329 5809 2.64% 537 318 1445 0.24% 0.14% 0.66%
PANCH MAHALS (454) 273124 9717 3.56% 667 45 318 0.24% 0.02% 0.12%
PATAN (455) 214617 18253 8.5% 790 103 167 0.37% 0.05% 0.08%
PORBANDAR (456) 63747 6929 10.87% 146 5 34 0.23% 0.01% 0.05%
RAJKOT (457) 265412 32552 12.26% 643 840 980 0.24% 0.32% 0.37%
SABAR KANTHA (458) 248742 21043 8.46% 1793 189 348 0.72% 0.08% 0.14%
SURAT (459) 297484 8545 2.87% 602 246 2190 0.2% 0.08% 0.74%
SURENDRANAGAR (460) 214633 20615 9.6% 614 78 259 0.29% 0.04% 0.12%
TAPI (641) 167292 797 0.48% 171 2 65 0.1% 0% 0.04%
VADODARA (461) 377757 18679 4.94% 415 291 1850 0.11% 0.08% 0.49%
VALSAD (462) 276071 6468 2.34% 370 447 2148 0.13% 0.16% 0.78%