House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : WEST GODAVARI (523) >> Block : UNDRAJAVARAM (5750)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
CHILAKAPADU (215083) 476 91 19.12% 71 20 0 14.92% 4.2% 0%
CHIVATAM (215084) 1139 250 21.95% 203 36 11 17.82% 3.16% 0.97%
DAMMENNU (215085) 497 190 38.23% 187 1 2 37.63% 0.2% 0.4%
K.SAVARAM (215086) 976 10 1.02% 5 5 0 0.51% 0.51% 0%
KALDHARI (215087) 1564 548 35.04% 490 53 5 31.33% 3.39% 0.32%
MORTHA (215088) 1836 264 14.38% 256 8 0 13.94% 0.44% 0%
PALANGI (215089) 1256 219 17.44% 171 46 2 13.61% 3.66% 0.16%
PASALAPUDI (215090) 741 165 22.27% 143 22 0 19.3% 2.97% 0%
SATYAWADA (215091) 921 283 30.73% 269 14 0 29.21% 1.52% 0%
SURYARAOPALEM (215092) 1047 393 37.54% 384 9 0 36.68% 0.86% 0%
TADIPARRU (215093) 1277 139 10.88% 134 5 0 10.49% 0.39% 0%
UNDRAJAVARAM (215094) 3679 769 20.9% 652 114 3 17.72% 3.1% 0.08%
VADLURU (215095) 1324 241 18.2% 222 19 0 16.77% 1.44% 0%
VELAGADURRU (215096) 734 245 33.38% 226 16 3 30.79% 2.18% 0.41%
VELIVENNU (215097) 2587 337 13.03% 291 43 2 11.25% 1.66% 0.08%