House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : WEST GODAVARI (523) >> Block : PEDAVEGI (5738)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AMMAPALEM (214863) 2777 947 34.1% 935 12 0 33.67% 0.43% 0%
ANKANNAGUDEM (214864) 2777 947 34.1% 935 12 0 33.67% 0.43% 0%
B.SINGAVARAM (214865) 301 39 12.96% 38 0 0 12.62% 0% 0%
BAPIRAJUGUDEM (214866) 1052 190 18.06% 187 3 0 17.78% 0.29% 0%
BOGAPURAM (214867) 678 124 18.29% 124 0 0 18.29% 0% 0%
CHKRAYAGUDEM (214868) 404 21 5.2% 21 0 0 5.2% 0% 0%
DUGGIRALA (214869) 880 419 47.61% 415 4 0 47.16% 0.45% 0%
GARLAMADUGU (214870) 3054 968 31.7% 934 26 7 30.58% 0.85% 0.23%
JAGANNADHAPURAM (214871) 1106 518 46.84% 496 22 0 44.85% 1.99% 0%
JANAMPETA (214872) 1106 518 46.84% 496 22 0 44.85% 1.99% 0%
K.KANNAPURAM (214873) 411 118 28.71% 117 1 0 28.47% 0.24% 0%
KAVVAGUNTA (214874) 584 228 39.04% 222 5 1 38.01% 0.86% 0.17%
KONDALARAOPALEM (214875) 469 163 34.75% 155 8 0 33.05% 1.71% 0%
KOPPAKA (214876) 2777 947 34.1% 935 12 0 33.67% 0.43% 0%
KOPPULAVARIGUDEM (214877) 3054 968 31.7% 934 26 7 30.58% 0.85% 0.23%
KUCHIMPUDI (214878) 2002 774 38.66% 769 5 0 38.41% 0.25% 0%
LAKSHMIPURAM (214879) 3054 968 31.7% 934 26 7 30.58% 0.85% 0.23%
MUNDURU (214880) 1234 510 41.33% 478 30 2 38.74% 2.43% 0.16%
NADUPALLI (214881) 531 204 38.42% 198 5 1 37.29% 0.94% 0.19%
NYAMPALLI (214882) 556 227 40.83% 225 2 0 40.47% 0.36% 0%
PEDAKADIMI (214883) 2777 947 34.1% 935 12 0 33.67% 0.43% 0%
PEDAVEGI (214884) 3054 968 31.7% 934 26 7 30.58% 0.85% 0.23%
PINAKADIMI (214885) 628 149 23.73% 149 0 0 23.73% 0% 0%
RAMASINGAVARAM (214886) 2002 774 38.66% 769 5 0 38.41% 0.25% 0%
RATNALAKUNTA (214887) 1218 361 29.64% 341 19 1 28% 1.56% 0.08%
RAYANNAPALEM (214888) 1218 361 29.64% 341 19 1 28% 1.56% 0.08%
T.GOKAVARAM (214889) 560 229 40.89% 212 17 0 37.86% 3.04% 0%
VANGURU (214890) 903 450 49.83% 417 33 0 46.18% 3.65% 0%
VEGIWADA (214891) 1491 297 19.92% 287 10 0 19.25% 0.67% 0%
VIJAYARAI (214892) 1651 196 11.87% 177 19 0 10.72% 1.15% 0%