House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : WEST GODAVARI (523) >> Block : NIDADAVOLE (5733)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ATLAPADU (214760) 631 278 44.06% 260 18 0 41.2% 2.85% 0%
D MUPPAVARAM (214761) 777 99 12.74% 87 12 0 11.2% 1.54% 0%
GOPAVARAM (214762) 799 181 22.65% 163 18 0 20.4% 2.25% 0%
JEEDIGUNTA (214763) 474 146 30.8% 143 3 0 30.17% 0.63% 0%
KALAVACHERLA (214764) 551 266 48.28% 247 19 0 44.83% 3.45% 0%
KAMSALIPALEM (214765) 894 250 27.96% 243 7 0 27.18% 0.78% 0%
KATAKOTESWARAM (214766) 2394 472 19.72% 429 42 1 17.92% 1.75% 0.04%
KORUMAMIDI (214767) 570 199 34.91% 189 10 0 33.16% 1.75% 0%
KORUPALLI (214768) 1588 579 36.46% 563 16 0 35.45% 1.01% 0%
MUNIPALLI (214769) 725 247 34.07% 238 9 0 32.83% 1.24% 0%
PANDALAPARRU (214770) 910 143 15.71% 119 23 1 13.08% 2.53% 0.11%
PENDYALA (214771) 971 158 16.27% 144 14 0 14.83% 1.44% 0%
PURUSHOTHAPALLI (214772) 1067 348 32.61% 330 17 1 30.93% 1.59% 0.09%
RAVIMETLA (214773) 1539 398 25.86% 389 7 1 25.28% 0.45% 0.06%
SAMISRIGUDEM (214774) 2175 746 34.3% 628 118 0 28.87% 5.43% 0%
SETTIPETA (214775) 1301 434 33.36% 370 61 3 28.44% 4.69% 0.23%
SINGAVARAM (214776) 645 54 8.37% 52 2 0 8.06% 0.31% 0%
SURAPURAM (214777) 359 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
TADIMALLA (214778) 2412 477 19.78% 434 42 1 17.99% 1.74% 0.04%
TALLAPALEM (214779) 1301 434 33.36% 370 61 3 28.44% 4.69% 0.23%
TIMMARAJUPALEM (214780) 734 45 6.13% 33 9 3 4.5% 1.23% 0.41%
UNAKARAMILLI (214781) 446 84 18.83% 84 0 0 18.83% 0% 0%
VIJJESWARAM (214782) 714 131 18.35% 117 14 0 16.39% 1.96% 0%