House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : WEST GODAVARI (523) >> Block : NALLAJERLA (5731)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ACHANNAPALEM (214709) 3663 1234 33.69% 1174 55 3 32.05% 1.5% 0.08%
ANANTHAPALLE (214710) 3564 805 22.59% 762 36 7 21.38% 1.01% 0.2%
ANUMUNILANKA (214711) 1285 597 46.46% 569 9 12 44.28% 0.7% 0.93%
AVAPADU (214712) 1534 366 23.86% 357 9 0 23.27% 0.59% 0%
AYYAVARAM (214713) 3695 902 24.41% 860 41 1 23.27% 1.11% 0.03%
CHEEPURUGUDEM (214714) 676 241 35.65% 233 8 0 34.47% 1.18% 0%
CHODAVARAM (EAST) (214715) 1434 404 28.17% 331 73 0 23.08% 5.09% 0%
DUBACHERLA (214716) 3695 902 24.41% 860 41 1 23.27% 1.11% 0.03%
GANTAVARIGUDEM (214717) 3695 902 24.41% 860 41 1 23.27% 1.11% 0.03%
GUNDEPALLE (214718) 1434 404 28.17% 331 73 0 23.08% 5.09% 0%
JAGANNADHAPURAM (214719) 3663 1234 33.69% 1174 55 3 32.05% 1.5% 0.08%
KOWLURU (214720) 3564 805 22.59% 762 36 7 21.38% 1.01% 0.2%
MARELLAMUDI (214721) 396 98 24.75% 98 0 0 24.75% 0% 0%
MUSALLAKUNTA (214722) 3695 902 24.41% 860 41 1 23.27% 1.11% 0.03%
NABIPETA (214723) 3564 805 22.59% 762 36 7 21.38% 1.01% 0.2%
NALLAJERLA (214724) 3663 1234 33.69% 1174 55 3 32.05% 1.5% 0.08%
POTHAVARAM (214725) 2655 782 29.45% 737 45 0 27.76% 1.69% 0%
PRAKASARAOPALEM (214726) 1247 379 30.39% 372 6 0 29.83% 0.48% 0%
PULLALAPADU (214727) 3663 1234 33.69% 1174 55 3 32.05% 1.5% 0.08%
SINGARAJUPALEM (214728) 1534 366 23.86% 357 9 0 23.27% 0.59% 0%
SUBHADRAPALEM (214729) 1285 597 46.46% 569 9 12 44.28% 0.7% 0.93%
TELIKICHERLA (214730) 1679 255 15.19% 247 8 0 14.71% 0.48% 0%
WEST CHODAVARAM (214731) 264 153 57.95% 149 4 0 56.44% 1.52% 0%