House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : WEST GODAVARI (523) >> Block : KOYYALAGUDEM (5728)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ATCHUTAPURAM (214656) 5214 1303 24.99% 1223 71 9 23.46% 1.36% 0.17%
BAYYANAGUDEM (214657) 2038 365 17.91% 361 4 0 17.71% 0.2% 0%
BODIGUDEM (214658) 5214 1303 24.99% 1223 71 9 23.46% 1.36% 0.17%
DIPPAKAYALAPADU (214659) 1332 334 25.08% 320 14 0 24.02% 1.05% 0%
GAVARAVARAM (214660) 1351 526 38.93% 523 2 1 38.71% 0.15% 0.07%
KANNAPURAM (214661) 1449 325 22.43% 267 57 1 18.43% 3.93% 0.07%
MANGAPATHIDEVIPETA (214662) 615 128 20.81% 123 4 0 20% 0.65% 0%
NARASANNAPALEM (214663) 2038 365 17.91% 361 4 0 17.71% 0.2% 0%
PARIMPUDI (214664) 5214 1303 24.99% 1223 71 9 23.46% 1.36% 0.17%
PONGUTURU (214665) 1155 300 25.97% 268 12 20 23.2% 1.04% 1.73%
RAJAVARAM (214666) 1579 544 34.45% 494 7 43 31.29% 0.44% 2.72%
RAMANUJAPURAM (214667) 695 176 25.32% 153 23 0 22.01% 3.31% 0%
SARIPALLE (214668) 754 154 20.42% 153 1 0 20.29% 0.13% 0%
SEETHAMPETA (214669) 2038 365 17.91% 361 4 0 17.71% 0.2% 0%
VEDANTHAPURAM (214670) 569 157 27.59% 149 8 0 26.19% 1.41% 0%
YERRAMPETA (214671) 1754 553 31.53% 524 24 5 29.87% 1.37% 0.29%