House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : WEST GODAVARI (523) >> Block : KALLA (5725)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ANANDPURAM (214605) 2778 202 7.27% 172 15 11 6.19% 0.54% 0.4%
BONDADA (214607) 2778 202 7.27% 172 15 11 6.19% 0.54% 0.4%
BONDADAPETA (214606) 2778 202 7.27% 172 15 11 6.19% 0.54% 0.4%
DODDANAPUDI (214608) 1752 107 6.11% 103 4 0 5.88% 0.23% 0%
ELURUPADU (214609) 2555 220 8.61% 210 9 1 8.22% 0.35% 0.04%
JAKKARAM (214610) 548 102 18.61% 99 2 0 18.07% 0.36% 0%
JUVVALAPALEM (214611) 2555 220 8.61% 210 9 1 8.22% 0.35% 0.04%
KALAVAPUDI (214612) 2161 106 4.91% 87 17 2 4.03% 0.79% 0.09%
KALLA (214613) 1855 220 11.86% 199 21 0 10.73% 1.13% 0%
KALLAKURU (214614) 1175 34 2.89% 32 2 0 2.72% 0.17% 0%
KOLANAPALLE (214615) 1030 103 10% 97 5 1 9.42% 0.49% 0.1%
KOMATIGUNTA (214616) 1030 103 10% 97 5 1 9.42% 0.49% 0.1%
KOPALLE (214617) 1235 111 8.99% 86 24 1 6.96% 1.94% 0.08%
L.N.PURAM (214618) 2778 202 7.27% 172 15 11 6.19% 0.54% 0.4%
MALAVANITIPPA (214619) 2161 106 4.91% 87 17 2 4.03% 0.79% 0.09%
PALLIPALEM (214620) 2161 106 4.91% 87 17 2 4.03% 0.79% 0.09%
PATHALLAMERAKA (214621) 375 82 21.87% 75 7 0 20% 1.87% 0%
PEDA AMIRAM (214622) 1509 243 16.1% 235 7 1 15.57% 0.46% 0.07%
S.C.BOSE MAZI SAINIK (214623) 2161 106 4.91% 87 17 2 4.03% 0.79% 0.09%
SEESALI (214624) 1292 230 17.8% 216 14 0 16.72% 1.08% 0%
VEMPADU (214625) 600 188 31.33% 156 27 5 26% 4.5% 0.83%