House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : WEST GODAVARI (523) >> Block : JEELUGUMILLI (5724)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ANKANNAGUDEM (214593) 611 66 10.8% 65 0 1 10.64% 0% 0.16%
DARBHAGUDEM (214594) 1236 447 36.17% 398 41 8 32.2% 3.32% 0.65%
GANGANNGUDEM (214595) 343 3 0.87% 3 0 0 0.87% 0% 0%
JEELUGU MILLI (214596) 1128 348 30.85% 315 31 2 27.93% 2.75% 0.18%
KAMMAIAH PALEM (214597) 850 60 7.06% 59 1 0 6.94% 0.12% 0%
MULAGALAMPALLE (214598) 1000 155 15.5% 148 7 0 14.8% 0.7% 0%
P.ANKAM PALEM (214599) 584 105 17.98% 102 2 1 17.47% 0.34% 0.17%
PALACHERLARAJAVARAM (214600) 519 143 27.55% 128 8 6 24.66% 1.54% 1.16%
RACHANNA GUDEM (214601) 681 80 11.75% 78 2 0 11.45% 0.29% 0%
SWARNAVARIGUDEM (214602) 437 92 21.05% 83 9 0 18.99% 2.06% 0%
TATIKAYALA GUDEM (214603) 654 145 22.17% 139 3 3 21.25% 0.46% 0.46%
VANKAVARI GUDEM (214604) 550 10 1.82% 10 0 0 1.82% 0% 0%