House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : WEST GODAVARI (523) >> Block : JANGAREDDIGUDEM (5723)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
A.POLAVARAM (214573) 695 204 29.35% 200 4 0 28.78% 0.58% 0%
AKKAMPETA (214574) 324 81 25% 81 0 0 25% 0% 0%
AMMAPALEM (214575) 492 151 30.69% 145 2 4 29.47% 0.41% 0.81%
CHAKRADEVARAPALLE (214576) 501 83 16.57% 82 1 0 16.37% 0.2% 0%
DEVULAPALLE (214577) 622 213 34.24% 204 9 0 32.8% 1.45% 0%
GURUVAIGUDEM (214578) 1309 379 28.95% 356 19 4 27.2% 1.45% 0.31%
KETHAVARAM (214579) 1081 229 21.18% 221 5 3 20.44% 0.46% 0.28%
LAKKAVARAM (214580) 2637 518 19.64% 487 26 5 18.47% 0.99% 0.19%
MYSANNAGUDEM (214581) 967 247 25.54% 241 6 0 24.92% 0.62% 0%
NAGULAGUDEM (214582) 1309 379 28.95% 356 19 4 27.2% 1.45% 0.31%
NIMMALAGUDEM (214583) 286 144 50.35% 137 6 1 47.9% 2.1% 0.35%
PANGIDIGUDEM (214584) 1009 553 54.81% 520 21 9 51.54% 2.08% 0.89%
PATTENAPALEM (214585) 521 65 12.48% 60 4 1 11.52% 0.77% 0.19%
PERAMPETA (214586) 1178 421 35.74% 398 20 1 33.79% 1.7% 0.08%
PUTLAGATLAGUDEM (214587) 1309 379 28.95% 356 19 4 27.2% 1.45% 0.31%
SREENIVASAPURAM (214588) 1158 581 50.17% 563 15 3 48.62% 1.3% 0.26%
TADUVAI (214589) 1469 549 37.37% 516 29 1 35.13% 1.97% 0.07%
TEKKINAVARIGUDEM (214590) 2637 518 19.64% 487 26 5 18.47% 0.99% 0.19%
TIRUMALAPURAM (214591) 1178 421 35.74% 398 20 1 33.79% 1.7% 0.08%
VEGAVARAM (214592) 1546 419 27.1% 409 10 0 26.46% 0.65% 0%