House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : WEST GODAVARI (523) >> Block : GOPALAPURAM (5721)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BHIMOLU (214534) 957 331 34.59% 317 9 1 33.12% 0.94% 0.1%
CHERUKUMILLI (214535) 316 51 16.14% 48 0 3 15.19% 0% 0.95%
CHITYALA (214536) 1270 475 37.4% 466 4 0 36.69% 0.31% 0%
DONDAPUDI (214537) 1383 514 37.17% 487 23 4 35.21% 1.66% 0.29%
GANGOLU (214538) 2758 1019 36.95% 923 83 8 33.47% 3.01% 0.29%
GOPALAPURAM (214539) 2777 1121 40.37% 1062 59 0 38.24% 2.12% 0%
GUDDIGUDEM (214540) 908 207 22.8% 203 4 0 22.36% 0.44% 0%
JAGANNADHAPURAM (214541) 694 189 27.23% 179 10 0 25.79% 1.44% 0%
KARAGAPADU (214542) 504 87 17.26% 79 7 1 15.67% 1.39% 0.2%
KARICHERLAGUDEM (214543) 426 96 22.54% 89 7 0 20.89% 1.64% 0%
KOMATIKUNTA (214544) 306 158 51.63% 155 2 0 50.65% 0.65% 0%
KOVVURUPADU (214545) 833 195 23.41% 190 3 0 22.81% 0.36% 0%
NANDIGUDEM (214546) 728 159 21.84% 153 6 0 21.02% 0.82% 0%
RAJAMPALEM (214547) 2758 1019 36.95% 923 83 8 33.47% 3.01% 0.29%
SAGGONDA (214548) 2786 1019 36.58% 923 83 8 33.13% 2.98% 0.29%
VADALAKUNTA (214549) 1165 504 43.26% 455 44 4 39.06% 3.78% 0.34%
VELLACHINTALAGUDEM (214550) 1465 722 49.28% 693 12 9 47.3% 0.82% 0.61%
VENKATAYAPALEM (214551) 442 93 21.04% 84 6 3 19% 1.36% 0.68%